(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST ON 13.01.2018 RESULT (ATTENDED :395)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST  ON 13.01.2018 RESULT  (ATTENDED :395)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1446236 VISHNU KUMAR SHARMA     80 11 82 40 69 63 231 21
2 1446158 NILAY PAL               64 55 90 23 64 86 218 29
3 1446952 KARTIKEY GOEL           66 48 82 40 69 63 217 30
4 1443771 NAVPREETI KAUR          81 8 80 51 40 219 201 53
5 1442275 SWASTIK ARYAN           58 80 50 190 71 56 179 81
6 1441456 SACHIN DHAMA            56 91 68 95 41 212 165 102
7 1443456 PRAFFUL MALKOTI         50 140 41 234 58 120 149 143
8 1442696 SNEHA SINGH             47 168 42 229 57 126 146 160
9 1446052 YASH SHARMA             71 34 51 187 20 328 142 171
10 1440368 BAJRANG BHUSHAN         54 109 43 228 38 228 135 194
11 1445412 AMAN CHAUDHARY          50 140 40 239 34 256 124 226
12 1446904 SUNIL                   36 258 49 195 36 246 121 235
13 1441026 SIDDHARTH ARORA         55 103 38 252 26 307 119 242
14 1443937 SONAM KUMARI            44 185 11 369 61 103 116 249
15 1441450 ANSHUL KUMAR SINGH      41 213 38 252 35 253 114 255
16 1441459 SAKET SRIVASTAVA        41 213 34 270 36 246 111 264
17 1445900 BHARAT GOMA             38 241 24 316 48 180 110 269
18 1447680 VIPIN KUMAR             38 241 38 252 31 276 107 279
19 1447172 ANURAG NAUGAIN          54 109 16 352 33 262 103 290
20 1448285 MD.SOHAIL               56 91 14 360 28 295 98 301
21 1446304 AAKASH PANDEY           32 288 19 340 28 295 79 344
22 1440783 ANUBHAV MUDGAL          25 340 32 279 21 325 78 349
23 1445775 VASU SHARMA             20 385 8 374 8 370 36 393