MAINS - XI IIT IC ON 22.01.2018 RESULT (ATTENDED : 363)

NARAYANA IIT/NEET ACADEMY - DWARKA - 8
MAINS - XI IIT IC  ON 22.01.2018 RESULT (ATTENDED : 363)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1333811 DEV PARASHAR             80 20 64 24 58 32 202 11
2 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL    61 54 40 110 62 24 163 41
3 1397192 KUNAL RAI                36 144 42 99 63 19 141 57
4 1338943 AMAN KUMAR               72 32 29 177 34 171 135 67
5 1346356 SHIVANGI SINGH           38 134 31 162 60 27 129 77
6 1369570 SAHIL YADAV              92 3 7 318 30 209 129 77
7 1387483 ABHINAV SINHA            24 208 46 92 54 40 124 93
8 1350306 AMIT KUMAR               57 68 34 147 33 179 124 93
9 1401563 SHRI HARSH VATSA         81 18 12 286 11 318 104 141
10 1435930 NAKUL GUPTA              55 75 13 282 32 191 100 154
11 1381846 ADITYA KUMAR             56 71 3 337 32 191 91 185
12 1386108 DIVYANSH RASTOGI         32 161 21 231 33 179 86 199
13 1382259 MEET NAYAN               16 254 11 292 58 32 85 203
14 1333474 UTKARSH                  31 167 22 225 26 241 79 223
15 1352437 MAYANK RANJAN            40 129 3 337 36 151 79 223
16 1391397 MANISH PRASAD            30 173 20 234 26 241 76 233
17 1383018 MANSI GOSWAMI            19 237 -3 359 60 27 76 233
18 1386207 SHIVANI                  15 265 16 255 44 93 75 237
19 1356442 MD.SAIFULLAH KAUSAR      37 142 17 250 20 278 74 239
20 1354809 ARUSHI ANAND             16 254 16 255 41 110 73 241
21 1353066 DAMINI RAJPUT            6 319 15 265 49 63 70 248
22 1378386 KARAN SHARMA             0 346 39 115 24 257 63 262
23 1356983 RANJIT KISHOR            26 192 5 331 28 222 59 271
24 1334377 KSHITIJ                  0 346 41 104 18 284 59 271
25 1388940 ABHISHEK KUMAR           11 294 23 218 21 276 55 286
26 1382647 TUSHAR SOLANKI           3 333 7 318 45 87 55 286
27 1349661 SAKSHAM KAUSHIK          1 337 14 276 37 144 52 292
28 1383074 SAHIL NEGI               5 328 6 326 40 118 51 296
29 1374154 POOJA DHAMI              6 319 15 265 23 265 44 308
30 1337796 AYUSH ADHIKARI           -4 356 11 292 25 249 32 334