IX JSTSE MOCK TEST - 12.01.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 11
IX JSTSE MOCK TEST   - 12.01.2018 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME GK     (50) Bio (40) CHE    (40) PHY    (40) MATH    (30) TOT (200) T-RANK
1 1374134 RIYA MITTAL 20 31 27 29 27 134 1
2 1375866 KUSHANK GALGAT 23 30 22 29 24 128 2
3 1350564 AMAN SHARMA 22 25 26 27 27 127 3
4 1327461 PRAJJWAL  17 26 24 26 26 119 4
5 1440961 KARTIKEYA SINGH 15 31 23 28 20 117 5
6 1374199 SANIA KATARIA 24 26 20 25 20 115 6
7 1344243 MANOJ KUMAR 22 20 20 29 24 115 6
8 1336066 G MANMOHIT MAHADEV 16 22 21 26 23 108 8
9 1   16 22 21 26 23 108 8
10 1343509 AMAR PRASAD 19 21 21 24 21 106 10
11 1443930 PRATHMESH NARAYAN 16 22 21 24 23 106 10
12 1349656 CHETAN SHARMA 20 13 16 27 24 100 11
13 1335617 SAMIKSHAA 18 20 19 22 12 91 12
14 1340038 SHREYA GHOSH 13 19 19 18 18 87 13
15 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA. 11 13 13 25 22 84 14
16 1330978 ANUSHKA PANDEY. 14 16 17 16 16 79 15
17 1372017 SIDHANT MISHRA 16 9 17 17 17 76 16