(GT 4 - MAINS) XII IIT IZ TEST ON 27.01.2018 RESULT (ATTENDED :2167)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
(GT 4 - MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 27.01.2018 RESULT  (ATTENDED :2167)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA             120 4 96 2 61 25 277 1
2 1178333 AMISH MITTAL             57 1205 73 48 54 48 184 132
3 1009312 PANKIL KALRA             78 580 52 217 27 678 157 291
4 1187106 KUNAL GUPTA              54 1297 37 502 35 360 126 672
5 1204605 RAGHAV GARG              91 273 17 1405 18 1212 126 672
6 1202859 SANCHIT TRIVEDI          55 1264 41 403 28 630 124 702
7 1188390 ARUL KUMAR               59 1128 25 992 35 360 119 777
8 1241264 GARVIT GALGAT            69 837 23 1093 26 732 118 800
9 1296645 PARAS JAIN               44 1590 41 403 30 547 115 862
10 1442266 ARJUN LAKHERA             34 1794 57 163 23 892 114 878
11 1189962 SARTHAK DIMRI            54 1297 32 677 27 678 113 906
12 1189095 DEBRAJ GHOSH             51 1385 46 313 9 1756 106 1045
13 1439650 ABHISHEK KUMAR            52 1358 31 723 14 1462 97 1224
14 1229793 ACHAL KUMAR JHA           62 1038 37 502 -3 2118 96 1245
15 1189373 SAURABH KUMAR            34 1794 30 763 32 459 96 1245
16 1421371 SHIVAM BURNWAL            43 1615 32 677 20 1090 95 1262
17 1176720 SUSHANT DEV              56 1227 15 1520 20 1090 91 1337
18 1439546 SOUMYA SHOBHANA           35 1773 20 1243 35 360 90 1362
19 1186804 SANSKAR SOGANI           51 1385 26 936 12 1592 89 1382
20 1189642 KAIMAN YADAV             36 1748 37 502 10 1700 83 1501
21 1429130 ADITYA NATH THAKUR        40 1681 26 936 16 1339 82 1524
22 1211683 MOHIT SHARMA             32 1838 34 605 12 1592 78 1586
23 1432632 KAPIL DEV SHARMA          43 1615 26 936 6 1886 75 1637
24 1443975 SURYA VARDWAN             36 1748 5 2011 31 488 72 1702
25 1202870 GAURAV KAMBOJ            32 1838 26 936 12 1592 70 1737
26 1442255 HRIRHIK                   31 1856 10 1779 23 892 64 1819
27 1181711 ANKUSH KHANNA             36 1748 14 1568 11 1645 61 1864
28 1186791 TANISHA BERI             18 2046 26 936 17 1287 61 1864
29 1439593 JYOTIRADITYA              4 2143 56 173 0 2075 60 1873
30 1184099 RITIKA SHARMA            42 1637 23 1093 -5 2139 60 1873
31 1194561 SUMIT SINGH               43 1615 9 1829 6 1886 58 1893
32 1211681 ROHIT SHARMA             25 1957 26 936 6 1886 57 1910
33 1445644 NIDHI MISHRA              27 1932 17 1405 1 2040 45 2008
34 1191402 HIMESH MISHRA PIYUSH     23 1988 8 1885 14 1462 45 2008
35 1179293 SAMRIDHI SHARMA           16 2057 19 1293 9 1756 44 2018
36 1188910 RISHIKA AHLUWALIA        18 2046 10 1779 12 1592 40 2046
37 1447505 SHUBHAM SINGH             18 2046 6 1968 13 1525 37 2064
38 1299176 KUMAR UTKARSH             13 2079 17 1405 3 1993 33 2083
39 1441032 AMBREESH KUMAR RATHORE    22 2002 -3 2159 12 1592 31 2092