(GT 3 - MAINS) XII IIT IZ TEST ON 21.01.2018 RESULT (ATTENDED :3101)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
(GT 3 - MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 21.01.2018 RESULT  (ATTENDED :3101)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA                        91 31 115 10 105 13 311 5
2 1178333 AMISH MITTAL                        57 473 106 48 75 489 238 153
3 1201269 ABHISHEKSHARMA                      38 1232 99 108 74 525 211 309
4 1202859 SANCHIT TRIVEDI                     23 2200 79 407 71 625 173 711
5 1439593 JYOTIRADITYA                        37 1292 81 373 55 1449 173 711
6 1190504 AKHIL JAIN                          21 2320 87 254 64 937 172 720
7 1204605 RAGHAV GARG                         57 473 46 1475 68 753 171 734
8 1189530 HARDIK SINGH                        35 1407 70 616 55 1449 160 927
9 1428672 NIKHIL KUMAR                        44 917 64 793 46 1909 154 1022
10 1443975 SURYA VARDWAN                       21 2320 84 299 48 1802 153 1044
11 1177279 ASHISH KUMAR JHA                    30 1717 57 1034 65 900 152 1063
12 1174589 SOUMIK LAIK                         24 2133 54 1163 71 625 149 1134
13 1442266 ARJUN LAKHERA                       24 2133 53 1200 69 714 146 1190
14 1189124 SOURADIP MANDAL                     51 640 51 1265 42 2101 144 1236
15 1241264 GARVIT GALGAT                       28 1845 69 641 42 2101 139 1347
16 1176720 SUSHANT DEV                         23 2200 49 1348 66 841 138 1371
17 1439546 SOUMYA SHOBHANA                     21 2320 53 1200 59 1216 133 1477
18 1189642 KAIMAN YADAV                        28 1845 45 1518 58 1271 131 1519
19 1211681 ROHIT SHARMA                        34 1468 36 1919 55 1449 125 1663
20 1211683 MOHIT SHARMA                        36 1349 34 2008 54 1501 124 1684
21 1189373 SAURABH KUMAR                       12 2793 50 1307 60 1153 122 1728
22 1252584 SIDDHARTH                           11 2825 52 1235 55 1449 118 1835
23 1183815 VIPUL KUMAR                         27 1904 23 2485 67 803 117 1860
24 1424956 SHUBHAM GUPTA                       17 2552 60 930 39 2269 116 1877
25 1432632 KAPIL DEV SHARMA                    25 2053 65 758 21 2881 111 1983
26 1303020 NIKHIL                              19 2442 37 1877 50 1705 106 2084
27 1371764 RAHUL YADAV                         20 2390 38 1830 40 2214 98 2243
28 1186791 TANISHA BERI                        15 2649 40 1732 40 2214 95 2299
29 1442255 HRIRHIK                             29 1776 14 2830 50 1705 93 2335
30 1308403 KARTIK RAINA                        10 2876 22 2527 61 1089 93 2335
31 1248413 ANUSH AGGARWAL                      22 2250 32 2096 38 2315 92 2355
32 1177397 ANMOL JHA                           9 2904 46 1475 37 2354 92 2355
33 1179293 SAMRIDHI SHARMA                     -2 3095 36 1919 46 1909 80 2575
34 1188910 RISHIKA AHLUWALIA                   21 2320 22 2527 29 2664 72 2684
35 1409757 SAGAR KUMAR                         15 2649 32 2096 17 2951 64 2807
36 1179593 JALAJ KAUSHIK                       10 2876 19 2661 32 2561 61 2840
37 1229793 ACHAL KUMAR JHA                     39 1171 11 2921 9 3052 59 2866
38 1447505 SHUBHAM SINGH                       24 2133 1 3087 17 2951 42 3005
39 1184229 ISHIKA GOSWAMI                      9 2904 10 2945 14 3003 33 3053
40 1194561 SUMIT SINGH                         15 2649 10 2945 5 3072 30 3062