(GT 2 - MAINS) XII IIT IZ TEST ON 06.01.2018 RESULT (ATTENDED :2256)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
(GT 2 - MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 06.01.2018 RESULT  (ATTENDED :2256)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA                    120 1 107 5 73 15 300 2
2 1178333 AMISH MITTAL                    65 654 92 62 54 131 211 133
3 1344763 SAKSHAM SONI            81 294 87 98 40 499 208 152
4 1201269 ABHISHEKSHARMA                  67 602 69 372 65 47 201 187
5 1187106 KUNAL GUPTA                     52 1028 72 323 52 161 176 379
6 1009312 PANKIL KALRA                    68 574 78 210 28 1071 174 396
7 1189095 DEBRAJ GHOSH                    45 1280 85 122 44 367 174 396
8 1204605 RAGHAV GARG                     97 80 37 1619 33 802 167 471
9 1189124 SOURADIP MANDAL                 65 654 70 353 26 1172 161 519
10 1188390 ARUL KUMAR                      54 971 73 305 28 1071 155 603
11 1439593 JYOTIRADITYA            71 500 75 264 8 2040 154 618
12 1229793 ACHAL KUMAR JHA         21 1969 79 198 28 1071 128 1033
13 1188862 RAUNAK NEGI                     38 1477 54 837 36 659 128 1033
14 1190006 SHRESHTH                        30 1749 72 323 22 1406 124 1116
15 1189373 SAURABH KUMAR                   28 1801 74 282 21 1455 123 1133
16 1186804 SANSKAR SOGANI                  48 1172 64 489 9 2016 121 1168
17 1241264 GARVIT GALGAT                   40 1426 56 756 23 1358 119 1214
18 1189962 SARTHAK DIMRI                   34 1623 68 394 16 1710 118 1240
19 1189530 HARDIK SINGH            36 1551 68 394 10 1972 114 1315
20 1184005 KUNAL MAMGAIN                   37 1515 58 685 17 1672 112 1344
21 1211681 ROHIT SHARMA                    31 1720 48 1104 30 963 109 1400
22 1439650 ABHISHEK KUMAR          45 1280 35 1705 28 1071 108 1413
23 1184099 RITIKA SHARMA                   33 1658 50 1006 24 1313 107 1431
24 1438414 LAIK SINGH              18 2034 29 1944 59 82 106 1451
25 1195555 ADARSH KUMAR                    39 1452 58 685 7 2060 104 1481
26 1441032 AMBREESH KUMAR RATHORE  31 1720 44 1285 26 1172 101 1536
27 1189642 KAIMAN YADAV                    45 1280 38 1578 18 1616 101 1536
28 1259589 SAGNIK BHATTACHARYA             5 2204 69 372 25 1243 99 1572
29 1176720 SUSHANT DEV                     35 1590 43 1341 18 1616 96 1612
30 1428672 NIKHIL KUMAR            20 1991 48 1104 24 1313 92 1680
31 1300170 V KRISHNA CHARTANYA 34 1623 38 1578 20 1513 92 1680
32 1303020 NIKHIL                          25 1887 56 756 11 1924 92 1680
33 1439546 SOUMYA SHOBHANA         35 1590 45 1240 11 1924 91 1698
34 1202870 GAURAV KAMBOJ                   19 2014 38 1578 33 802 90 1712
35 1443975 SURYA VARDWAN           27 1841 36 1658 24 1313 87 1766
36 1174589 SOUMIK LAIK             30 1749 48 1104 9 2016 87 1766
37 1211683 MOHIT SHARMA                    19 2014 43 1341 25 1243 87 1766
38 1282842 RAHUL SINGH                     8 2178 45 1240 32 857 85 1798
39 1308403 KARTIK RAINA                    17 2048 44 1285 22 1406 83 1835
40 1445644 NIDHI MISHRA            30 1749 30 1909 22 1406 82 1851
41 1290103 ASHISH VERMA                    22 1943 51 953 9 2016 82 1851
42 1252584 SIDDHARTH                       29 1773 45 1240 8 2040 82 1851
43 1280549 ARYAN GUPTA                     22 1943 41 1438 13 1838 76 1913
44 1371764 RAHUL YADAV             15 2077 42 1392 18 1616 75 1929
45 1310289 AYUSHI AGARWAL                  30 1749 34 1756 11 1924 75 1929
46 1179293 SAMRIDHI SHARMA         20 1991 42 1392 11 1924 73 1954
47 1181438 ADARSH JOSHY                    14 2089 44 1285 14 1801 72 1967
48 1177279 ASHISH KUMAR JHA                11 2142 40 1487 19 1566 70 1984
49 1284052 TANISHA BHAROL                  23 1925 29 1944 15 1758 67 2020
50 1286651 MAYANK                          19 2014 31 1870 16 1710 66 2028
51 1194561 SUMIT SINGH             21 1969 30 1909 14 1801 65 2041
52 1310647 VAIBHAAW GANGIAN                13 2105 37 1619 10 1972 60 2085
53 1191402 HIMESH MISHRA PIYUSH            26 1861 29 1944 5 2117 60 2085
54 1181711 ANKUSH KHANNA           29 1773 25 2040 5 2117 59 2095
55 1188385 APOORVA RAVI                    12 2125 29 1944 11 1924 52 2136
56 1179593 JALAJ KAUSHIK                   6 2194 36 1658 5 2117 47 2154
57 1305896 SHIVANK GOEL                    8 2178 12 2238 26 1172 46 2163
58 1188910 RISHIKA AHLUWALIA               9 2163 30 1909 7 2060 46 2163
59 1306662 MAYANK KUMAR                    21 1969 35 1705 -13 2256 43 2181