(GT 1 - MAINS) XII IIT IZ TEST ON 30.12.2017 RESULT (ATTENDED :1923)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
(GT 1 - MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 30.12.2017 RESULT  (ATTENDED :1923)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA               92 20 116 1 91 36 299 4
2 1178333 AMISH MITTAL               43 787 98 18 76 140 217 109
3 1201269 ABHISHEKSHARMA             43 787 79 133 79 115 201 165
4 1189095 DEBRAJ GHOSH               35 1034 78 139 67 284 180 290
5 1202859 SANCHIT TRIVEDI            25 1361 80 124 75 155 180 290
6 1187106 KUNAL GUPTA                53 480 57 461 67 284 177 314
7 1190504 AKHIL JAIN                39 910 69 248 63 393 171 376
8 1009312 PANKIL KALRA               35 1034 73 193 38 1241 146 639
9 1189124 SOURADIP MANDAL            50 557 37 1128 54 671 141 713
10 1189373 SAURABH KUMAR              29 1240 40 993 65 340 134 809
11 1344763 SAKSHAM SONI              68 199 22 1657 39 1202 129 887
12 1204605 RAGHAV GARG                56 410 22 1657 49 847 127 914
13 1439650 ABHISHEK KUMAR            35 1034 40 993 47 918 122 984
14 1241264 GARVIT GALGAT              51 533 28 1483 42 1099 121 1004
15 1202870 GAURAV KAMBOJ              43 787 51 622 26 1607 120 1016
16 1310647 VAIBHAAW GANGIAN           16 1626 72 208 25 1635 113 1116
17 1184005 KUNAL MAMGAIN              58 370 12 1869 42 1099 112 1134
18 1428672 NIKHIL KUMAR              21 1489 43 881 45 986 109 1178
19 1184099 RITIKA SHARMA              30 1206 33 1323 46 945 109 1178
20 1188862 RAUNAK NEGI                34 1066 34 1277 40 1178 108 1196
21 1290103 ASHISH VERMA               18 1579 55 515 34 1377 107 1216
22 1443975 SURYA VARDWAN             14 1677 43 881 49 847 106 1233
23 1211683 MOHIT SHARMA               29 1240 53 560 23 1688 105 1246
24 1280549 ARYAN GUPTA                30 1206 48 703 27 1585 105 1246
25 1189962 SARTHAK DIMRI              37 982 43 881 24 1661 104 1260
26 1189642 KAIMAN YADAV               31 1170 31 1382 40 1178 102 1303
27 1261509 DIKSHANT RAJWAL            50 557 21 1685 30 1497 101 1328
28 1186804 SANSKAR SOGANI             47 642 24 1606 30 1497 101 1328
29 1445644 NIDHI MISHRA              10 1775 37 1128 53 710 100 1346
30 1252584 SIDDHARTH                  6 1835 45 797 48 886 99 1360
31 1371764 RAHUL YADAV               24 1396 42 922 31 1463 97 1382
32 1211681 ROHIT SHARMA               25 1361 53 560 18 1772 96 1400
33 1300170 V KRISHNA CHARTANYA KUMAR  36 1008 32 1357 28 1556 96 1400
34 1195555 ADARSH KUMAR               16 1626 51 622 27 1585 94 1424
35 1259589 SAGNIK BHATTACHARYA        17 1604 28 1483 45 986 90 1479
36 1179293 SAMRIDHI SHARMA           22 1462 26 1551 38 1241 86 1529
37 1189530 HARDIK SINGH              11 1757 41 946 33 1406 85 1543
38 1305503 VISHAL JAKHAR              20 1525 22 1657 41 1135 83 1569
39 1286651 MAYANK                     14 1677 29 1452 37 1275 80 1606
40 1196133 NAVDEEP CHAWLA             -1 1908 54 534 26 1607 79 1617
41 1308403 KARTIK RAINA               16 1626 43 881 17 1792 76 1646
42 1181438 ADARSH JOSHY               0 1899 25 1582 50 806 75 1658
43 1199644 YASH KAUSHIK               1 1889 45 797 28 1556 74 1666
44 1254836 RITIK KUMAR                22 1462 24 1606 27 1585 73 1677
45 1249493 JAYANT SINGH               19 1548 22 1657 31 1463 72 1684
46 1442255 HRIRHIK                   22 1462 37 1128 11 1858 70 1699
47 1230471 VIKAS                      19 1548 18 1759 33 1406 70 1699
48 1441032 AMBREESH KUMAR RATHORE    11 1757 22 1657 36 1310 69 1711
49 1181711 ANKUSH KHANNA             25 1361 8 1901 35 1342 68 1722
50 1306662 MAYANK KUMAR               10 1775 40 993 18 1772 68 1722
51 1194561 SUMIT SINGH               28 1266 9 1892 29 1532 66 1742
52 1294199 HARSH SEHRAWAT             26 1329 18 1759 22 1707 66 1742
53 1282842 RAHUL SINGH                20 1525 10 1886 26 1607 56 1804
54 1310289 AYUSHI AGARWAL             5 1851 31 1382 19 1756 55 1812
55 1439637 SUDHANSHU SINGH           12 1731 28 1483 14 1835 54 1820
56 1179593 JALAJ KAUSHIK              7 1818 30 1421 15 1817 52 1830
57 1303020 NIKHIL                     5 1851 30 1421 16 1803 51 1835
58 1254571 VIMAL SINGH                6 1835 28 1483 17 1792 51 1835
59 1284052 TANISHA BHAROL             -4 1917 23 1633 21 1726 40 1867
60 1184229 ISHIKA GOSWAMI             14 1677 16 1789 6 1896 36 1875
61 1184113 VIVEK KHOKAR               -2 1912 30 1421 7 1885 35 1880
62 1196521 SANKALP GAUR              1 1889 17 1777 14 1835 32 1887