(EAMCET) XII PASS IIT TEST ON 30.12.2017 RESULT (ATTENDED :479)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(EAMCET) XII PASS IIT TEST  ON 30.12.2017 RESULT  (ATTENDED :479)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (40) P-RANK CHE    (40) C-RANK TOT (160) T-RANK
1 1420102 VAIBHAVI PATHAK         31 357 21 140 27 72 79 206
2 1432632 KAPIL DEV SHARMA        31 357 32 4 7 464 70 283
3 1420136 KARMBIR                 47 139 12 382 8 452 67 309
4 1440386 YASHASVI SINGH          36 297 13 348 17 296 66 317
5 1439593 JYOTIRADITYA            45 164 12 382 7 464 64 332
6 1433322 PADMADHAR TIWARI        30 366 23 100 11 411 64 332
7 1413471 MEGHA SHARMA            36 297 9 450 17 296 62 348
8 1433308 AMAN TIWARI             26 413 18 196 17 296 61 355
9 1409757 SAGAR KUMAR             20 461 22 123 18 275 60 363
10 1388905 KANHAIYA KUMAR          30 366 12 382 16 313 58 369
11 1430603 SAMDARSHI KUMAR JHA     36 297 12 382 10 428 58 369
12 1438412 MANISH RAJ              27 405 14 321 13 371 54 395
13 1429130 ADITYA NATH THAKUR      26 413 14 321 13 371 53 405
14 1416662 DEEPANKUR               24 438 12 382 5 473 41 465
15 1436438 SOMAN YADAV             14 472 12 382 11 411 37 470
16 1420108 VISHAL PATHAK           13 473 12 382 5 473 30 473
17 1438414 LAIK SINGH              16 469 1 479 0 479 17 478