Class-X Subjective (Science) 19-11-2017 Result

Class-X Subjective (Science) 19-11-2017 Result
S No. Admn No. Student Name SCI/80 RANK TOTAL/80 AIR
      MARKS   MARKS RANK
1 1184049 PRADYUMNA OJHA 75 5 75 5
2 1230861 MAHIT GOVIL 71 13 71 13
3 1209672 SHREYA GOYAL 70 15 70 15
4 1361857 SNIGDHA DUBEY 65 27 65 27
5 1230599 LAKSHYA VEDIK 58 50 58 50
6 1389265 ANANNYA CHATTARAJ 50 85 50 85
7 1177650 KARAN KUMAR BHAGAT 49 89 49 89
8 1328250 HARDIK AGGARWAL 48 93 48 93
9 1219742 SAARTH KAUL 48 93 48 93
10 1340509 SHUBHAM AHLAWAT 48 93 48 93
11 1198866 SANSKAR SINGH 48 93 48 93
12 1208481 CHEHEK PARASHAR 40 116 40 116
13 1348120 D.R.HARSHITA 40 116 40 116
14 1293071 ANURAG TRIPATHI 39 119 39 119
15 1237447 VIPUL GUPTA 37 122 37 122
16 1305011 YASH GHOSAL 34 128 34 128
17 1244876 SUDHANSHU SHAHI 34 128 34 128
18 1224999 SAMARTH PAL ANTIL 31 133 31 133
19 1194540 ANUSHKA ANAND 27 136 27 136
20 1306890 SIDDHARTH PRAJAPATI 26 137 26 137
21 1358040 MEETUL SINGH 25 139 25 139
22 1232056 VISHNU ANAND 21 143 21 143