Class-X Subjective (Science) 17-12-2017 Result

Class-X Subjective (Science) 17-12-2017 Result
S No. Admn No. Student Name SCI/80 RANK TOTAL/80 AIR
      MARKS   MARKS RANK
1 1376920 PRIYA AGRAWAL 71 1 71 1
2 1336057 ANJALI SINGH 65 2 65 2
3 1348120 D.R.HARSHITA 64 3 64 3
4 1210404 HARSH ALHAN 62 4 62 4
5 1187502 GURU VACHAN 59 5 59 5
6 1230599 LAKSHYA VEDIK 59 5 59 5
7 1230861 MAHIT GOVIL 57 7 57 7
8 1375995 SHUBHRA MISHRA 56 8 56 8
9 1177868 AYUSH ARYA 55 9 55 9
10 1361857 SNIGDHA DUBEY 55 9 55 9
11 1177650 KARAN KUMAR BHAGAT 55 9 55 9
12 1206706 ANURAG TAKALKAR 54 12 54 12
13 1343862 UJJAWAL BHANDARI 53 13 53 13
14 1344228 LOKESH DABAS 53 13 53 13
15 1239262 SANSKRITI OJHA 52 15 52 15
16 1389265 ANANNYA CHATTARAJ 50 16 50 16
17 1306890 SIDDHARTH PRAJAPATI 46 17 46 17
18 1376983 NIKHIL TIWARI 46 17 46 17
19 1382046 ADYASHA PATNAIK 44 19 44 19
20 1189903 ROHAN AGGARWAL 41 20 41 20
21 1208481 CHEHEK PARASHAR 38 21 38 21
22 1376959 RITESH KUMAR 36 22 36 22
23 1219742 SAARTH KAUL 35 23 35 23
24 1293071 ANURAG TRIPATHI 33 24 33 24
25 1202878 RITIK SHARMA 32 25 32 25