Class-X Subjective (Science) 03-12-2017 Result

Class-X Subjective (Science) 03-12-2017 Result
S No. Admn No. Student Name SCI/80 RANK TOTAL/80 AIR
      MARKS   MARKS RANK
1 1189463 SALONI REDDY 58 10 58 10
2 1222413 YUKTI DAHIYA 57 12 57 12
3 1209672 SHREYA GOYAL 56 13 56 13
4 1186729 RUCHIKA PANJA 56 13 56 13
5 1210404 HARSH ALHAN 56 13 56 13
6 1173733 YASHIKA TRIVEDI 55 18 55 18
7 1230861 MAHIT GOVIL 54 20 54 20
8 1344228 LOKESH DABAS 53 21 53 21
9 1188875 YASH BHARTARI 51 23 51 23
10 1389265 ANANNYA CHATTARAJ 51 23 51 23
11 1186979 VAISHNAVI SENGAR 50 26 50 26
12 1230599 LAKSHYA VEDIK 48 28 48 28
13 1208481 CHEHEK PARASHAR 48 28 48 28
14 1206706 ANURAG TAKALKAR 47 31 47 31
15 1289604 SURYANSHU SINGH CHAUHAN 47 31 47 31
16 1182699 ROHIT 44 35 44 35
17 1239262 SANSKRITI OJHA 44 35 44 35
18 1375995 SHUBHRA MISHRA 39 50 39 50
19 1173686 JITANSHU YADAV 38 51 38 51
20 1361857 SNIGDHA DUBEY 38 51 38 51
21 1382046 ADYASHA PATNAIK 37 53 37 53
22 1305011 YASH GHOSAL 36 54 36 54
23 1343862 UJJAWAL BHANDARI 36 54 36 54
24 1251265 DIKSHA SULEKHA 36 54 36 54
25 1376983 NIKHIL TIWARI 34 61 34 61
26 1196449 SUYAASH PRASHANT MISHRA 33 62 33 62
27 1177650 KARAN KUMAR BHAGAT 31 67 31 67
28 1189903 ROHAN AGGARWAL 30 68 30 68
29 1194540 ANUSHKA ANAND 29 70 29 70
30 1358040 MEETUL SINGH 28 72 28 72
31 1303529 ABHILASHA MISHRA 28 72 28 72
32 1293071 ANURAG TRIPATHI 26 76 26 76
33 1202878 RITIK SHARMA 25 78 25 78
34 1376959 RITESH KUMAR 24 79 24 79
35 1244876 SUDHANSHU SHAHI 24 79 24 79
36 1306890 SIDDHARTH PRAJAPATI 23 83 23 83
37 1279454 LIPIKA GARG 19 85 19 85
38 1196144 MAYANK YADAV 12 88 12 88