Class-X Subjective (Math) 10-12-2017 Result

Class-X Subjective (Math) 10-12-2017 Result
S No. Admn No. Student Name MATH/80 RANK TOTAL/80 AIR
      MARKS   MARKS RANK
1 1331000 ASLESHA DE 72 6 72 6
2 1210404 HARSH ALHAN 67 8 67 8
3 1344228 LOKESH DABAS 64 9 64 9
4 1188875 YASH BHARTARI 61 12 61 12
5 1187502 GURU VACHAN 59 14 59 14
6 1230599 LAKSHYA VEDIK 55 18 55 18
7 1336057 ANJALI SINGH 55 18 55 18
8 1289604 SURYANSHU SINGH CHAUHAN 55 18 55 18
9 1340509 SHUBHAM AHLAWAT 53 24 53 24
10 1361857 SNIGDHA DUBEY 48 29 48 29
11 1177650 KARAN KUMAR BHAGAT 42 34 42 34
12 1176010 DEVASHI GUPTA 42 34 42 34
13 1343862 UJJAWAL BHANDARI 41 37 41 37
14 1376983 NIKHIL TIWARI 35 41 35 41
15 1202878 RITIK SHARMA 33 43 33 43
16 1251265 DIKSHA SULEKHA 22 51 22 51