ADV - XI IIT IC ON 08.01.2018 RESULT (ATTENDED : 438)

NARAYANA IIT/NEET ACADEMY - DWARKA - 8
ADV - XI IIT IC  ON 08.01.2018 RESULT (ATTENDED : 438)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (88) M-RANK PHY   (88) P-RANK CHE    (88) C-RANK TOT (264) T-RANK
1 1333811 DEV PARASHAR           18 160 64 5 30 49 112 26
2 1397192 KUNAL RAI              4 348 36 102 26 72 66 135
3 1346356 SHIVANGI SINGH         2 370 26 184 32 39 60 155
4 1378386 KARAN SHARMA           8 296 22 228 26 72 56 183
5 1338943 AMAN KUMAR             32 54 8 364 16 181 56 183
6 1383018 MANSI GOSWAMI          8 296 26 184 20 129 54 197
7 1352437 MAYANK RANJAN          20 140 28 162 -4 424 44 241
8 1401563 SHRI HARSH VATSA       26 99 8 364 4 356 38 277
9 1350306 AMIT KUMAR             14 205 4 394 14 207 32 306
10 1382525 KHUSHEE SAH            4 348 22 228 6 334 32 306
11 1354809 ARUSHI ANAND           8 296 4 394 20 129 32 306
12 1382647 TUSHAR SOLANKI         8 296 20 251 0 405 28 327
13 1334377 KSHITIJ                2 370 12 324 10 264 24 345
14 1356451 DEVANSH SHARMA         0 395 10 342 12 235 22 354
15 1374154 POOJA DHAMI            12 241 4 394 6 334 22 354
16 1383074 SAHIL NEGI             -8 434 10 342 14 207 16 383
17 1354799 RAMANAND KUMAR GIRI    6 317 6 374 4 356 16 383
18 1333474 UTKARSH                -2 409 12 324 6 334 16 383
19 1383323 KRUTIVAS PRADHAN       4 348 4 394 8 299 16 383
20 1391397 MANISH PRASAD          -2 409 8 364 4 356 10 403
21 1353066 DAMINI RAJPUT          0 395 4 394 2 386 6 412
22 1337796 AYUSH ADHIKARI         4 348 2 404 0 405 6 412
23 1386108 DIVYANSH RASTOGI       -2 409 -4 431 0 405 -6 429