TEST TYPE-MAINS)-XI-STU-IC-SPARK-NORTH ,TEST DATE-04-12-2017 (TOTAL ATTENDANCE- 56 )

TEST TYPE-MAINS)-XI-STU-IC-SPARK-NORTH ,TEST DATE-04-12-2017 (TOTAL ATTENDANCE- 56 )
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1385281 HARSH SHARMA 42 6 52 5 18 24 112 4
2 1355767 ARYAN 32 17 51 7 25 13 108 5
3 1366417 HARSH 54 1 29 17 21 20 104 7
4 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA 32 17 38 13 34 4 104 7
5 1330992 ARPIT VERMA 35 13 44 10 22 17 101 9
6 1330953 SOUMYADEEP DAS 32 17 65 1 3 36 100 11
7 1328267 SHUBHAM KUMAR JHA 40 9 33 15 27 8 100 11
8 1329033 SAHIL HARJAI 21 24 55 3 18 24 94 12
9 1331061 ANIKET SAMBHER 49 3 22 23 22 17 93 13
10 1330472 SAJAL SINGHAL 8 36 33 15 48 1 89 14
11 1370999 VEDANSHI SAINI 34 14 27 18 26 10 87 15
12 1433264 SHUBHAM SINGH 13 33 48 8 24 14 85 16
13 1383048 PRATYUSH ARYAN 36 12 18 29 27 8 81 19
14 1331003 PRANSHU CHANDRA 40 9 21 24 18 24 79 20
15 1383990 SONA  JAISWAL 46 5 16 31 15 30 77 22
16 1353017 KUSHAGRA BHARDWAJ 31 18 19 28 11 32 61 24
17 1330476 RIYA SINGH 17 30 -3 39 45 3 59 26
18 1408575 AARUSHI BISWAS 39 11 13 32 4 35 56 27
19 1330937 ADITI SINGH 18 29 6 34 29 6 53 32
20 1328677 ABHIJAY PANDITA 19 26 43 12 -9 39 53 32
21 1401246 DRRUV UPADHYAY 21 24 1 38 21 20 43 33
22 1342047 ANVAY RAJ 2 39 17 30 17 25 36 36
23 1379848 PIYUSH SINGH KAIRA 16 32 3 35 9 34 28 38
24 1388164 PEDADA UDAY KIRAN 11 34 2 37 15 30 28 38
25 1350301 ASHUTOSH CHANDRA PANT 22 22 2 37 -3 38 21 39