TEST TYPE-(MAINS)-XI-IIT-II1-NORTH,TEST DATE-04-12-2017 (TOTAL ATTENDANCE- 732 )

TEST TYPE-(MAINS)-XI-IIT-II1-NORTH,TEST DATE-04-12-2017 (TOTAL ATTENDANCE-  732 )
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1420007 VISHAL CHAUDHARY 72 23 57 106 74 25 203 30
2 1354131 SAKSHI KUMARI 14 244 33 209 21 276 68 251
3 1370105 AKASH RANA 0 345 61 95 0 362 61 275
4 1335237 SHUBHAM KUMAR KAKTWAN 1 332 25 260 20 285 46 312
5 1342109 RIA CHOUDHARI 3 316 8 334 27 228 38 330
6 1352302 NIKHIL M.V 16 228 9 331 8 342 33 337
7 1391905 NEERAJ KUMAR 2 324 -2 362 29 210 29 344
8 1332079 JESTO PETER 20 202 3 346 2 359 25 350
9 1379504 SOURABH GODARA -3 362 13 314 15 319 25 350
10 1394007 AAISHWARYA SHONIK 20 202 9 331 -5 366 24 351
11 1332029 AMUSHYA SINHA -3 362 9 331 11 338 17 354
12 1354803 KARUNA GAHLOT 1 332 2 352 7 344 10 362
13 1436467 SANCHIT SOLANKI 8 284 2 352 -1 364 9 364
14 1333179 AVIRAL MEHLAWAT 8 284 10 324 -9 367 9 364