TEST TYPE-ADV)-XI-STU-IC-SPARK-NORTH ,TEST DATE-11-12-2017 TOT-63

TEST TYPE-ADV)-XI-STU-IC-SPARK-NORTH ,TEST DATE-11-12-2017 TOT-63 
S NO ROL_NO NAME MAT

(62)
MR PHY

(62)
PR CHE

(62)
CR TOT

(186)
AIR
1 1385281 HARSH SHARMA 40 1 31 8 26 2 97 1
2 1328267 SHUBHAM KUMAR JHA 33 4 36 3 13 21 82 3
3 1331003 PRANSHU CHANDRA 35 2 25 15 14 19 74 4
4 1331061 ANIKET SAMBHER 21 11 33 5 19 9 73 5
5 1433264 SHUBHAM SINGH 26 9 30 11 12 25 68 9
6 1330953 SOUMYADEEP DAS 20 12 35 4 13 21 68 9
7 1330472 SAJAL SINGHAL 8 29 39 1 16 13 63 10
8 1330992 ARPIT VERMA 15 18 30 11 15 15 60 12
9 1383990 SONA  JAISWAL 14 19 32 6 14 19 60 12
10 1355767 ARYAN 2 36 36 3 16 13 54 15
11 1370999 VEDANSHI SAINI 18 14 15 20 20 7 53 16
12 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA 26 9 14 23 9 33 49 18
13 1366417 HARSH 22 10 5 33 19 9 46 20
14 1408575 AARUSHI BISWAS 3 34 25 15 10 30 38 23
15 1330476 RIYA SINGH 6 31 4 35 26 2 36 27
16 1382752 ISHITA GAUR 12 22 10 29 12 25 34 28
17 1338252 KARTIK JYOTHI 8 29 0 38 25 3 33 29
18 1388164 PEDADA UDAY KIRAN 4 33 17 18 11 28 32 31
19 1379848 PIYUSH SINGH KAIRA 12 22 5 33 2 38 19 33
20 1329373 AKARSHITA PARVATIYAR 4 33 6 31 5 37 15 37