(RTS-3) XII IIT IC ON 04.12.2017 RESULT (ATTENDED :162)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(RTS-3) XII IIT IC ON 04.12.2017 RESULT  (ATTENDED :162)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1236408 SAGAR SRIVASTAVA       18 78 80 21 57 12 155 20
2 1212254 NISHANT RAJ             48 17 57 40 40 24 145 23
3 1234815 DEV RISHI               43 23 49 54 41 23 133 29
4 1184071 PRACHI SINGH           33 41 65 30 28 54 126 30
5 1249657 LOKESH ROY             53 10 58 39 6 131 117 37
6 1232655 AVINASH CHAUDHARY       29 48 50 49 36 31 115 38
7 1196456 UJJAWAL PARASAR         32 45 23 106 48 17 103 48
8 1303458 ABHINAV RAJ             12 94 45 63 45 19 102 49
9 1253595 RAHUL KUMAR             28 52 45 63 28 54 101 50
10 1218235 VISHAL RAJ             31 46 43 67 20 80 94 57
11 1235357 PRAGYAN SINGH           24 63 30 92 16 98 70 82
12 1309991 PULKIT SINGH SINGARIA  26 55 39 80 1 139 66 86
13 1237817 SWADEEP GAUTAM         24 63 33 87 6 131 63 92
14 1297185 SHIVANI JHA             5 122 12 128 36 31 53 105
15 1233152 VIKASH KUMAR THAKUR     21 70 4 145 18 90 43 115
16 1196466 PRAJJWAL PARASAR       7 108 12 128 23 70 42 117
17 1190500 RAHUL JAIN             15 85 6 141 14 103 35 126
18 1233250 NEHA ANNA               14 90 7 139 13 106 34 128
19 1291262 SHIVANI KUMARI         8 106 19 114 5 135 32 131
20 1196901 UNDRESH                 4 136 0 151 27 57 31 133
21 1239608 SAURABH SINGH DHAMI     10 101 20 112 -7 160 23 139