PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST ON 03.12.2017 RESULT (ATTENDED :1730)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 03.12.2017 RESULT  (ATTENDED :1730)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA      100 43 115 1 76 495 291 8
2 1189095 DEBRAJ GHOSH      66 641 68 132 74 549 208 243
3 1189124 SOURADIP MANDAL   95 80 31 695 78 445 204 271
4 1190504 AKHIL JAIN            58 816 80 57 53 1078 191 359
5 1201269 ABHISHEKSHARMA    18 1630 67 144 90 207 175 499
6 1178333 AMISH MITTAL      31 1446 70 118 71 611 172 528
7 1344763 SAKSHAM SONI          66 641 55 271 50 1159 171 540
8 1241264 GARVIT GALGAT     50 1039 37 560 81 368 168 562
9 1174589 SOUMIK LAIK           25 1537 41 469 60 909 126 1066
10 1189530 HARDIK SINGH          21 1590 51 310 51 1129 123 1110
11 1176720 SUSHANT DEV       51 1015 10 1435 57 985 118 1157
12 1229793 ACHAL KUMAR JHA       15 1654 50 323 50 1159 115 1201
13 1371764 RAHUL YADAV           19 1621 51 310 43 1297 113 1226
14 1439546 SOUMYA SHOBHANA       37 1317 29 757 28 1548 94 1430
15 1445839 MANSI SINGH           13 1670 8 1497 61 877 82 1521
16 1181286 NEHA YADAV        40 1246 12 1361 25 1590 77 1559
17 1181711 ANKUSH KHANNA         22 1578 3 1620 49 1180 74 1579
18 1194561 SUMIT SINGH           22 1578 27 815 13 1689 62 1645
19 1179293 SAMRIDHI SHARMA       19 1621 14 1285 29 1536 62 1645
20 1299176 KUMAR UTKARSH         9 1697 51 310 -3 1730 57 1662
21 1445644 NIDHI MISHRA          9 1697 13 1321 33 1476 55 1672
22 1232665 JYOTI                 14 1660 6 1550 31 1509 51 1686
23 1230377 RISHABH               18 1630 22 1012 3 1727 43 1704
24 1252658 PRIYANSHI             2 1726 6 1550 26 1572 34 1715
25 1285992 KUNAL MEHTA           12 1679 9 1467 9 1711 30 1721
26 1189749 ANMOL CHHETRI         12 1679 8 1497 9 1711 29 1722
27 1196521 SANKALP GAUR          8 1701 9 1467 7 1719 24 1726
28 1389924 RAHUL VYAS            11 1684 0 1681 10 1706 21 1728
29 1255101 AMRITESH ALOK         2 1726 -3 1716 13 1689 12 1729