PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST ON 04.12.2017 RESULT (ATTENDED : 1706)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST  ON 04.12.2017 RESULT (ATTENDED : 1706)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (160) M-RANK PHY   (160) P-RANK CHE    (160) C-RANK TOT (480) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA     125 11 115 33 69 275 309 35
2 1344763 SAKSHAM SONI       93 247 80 310 34 1232 207 406
3 1189124 SOURADIP MANDAL  102 144 50 957 51 683 203 436
4 1190504 AKHIL JAIN         47 1309 103 95 39 1070 189 580
5 1189530 HARDIK SINGH       42 1429 82 282 40 1030 164 856
6 1174589 SOUMIK LAIK        41 1442 89 209 30 1336 160 919
7 1229793 ACHAL KUMAR JHA    45 1364 77 353 23 1528 145 1074
8 1181286 NEHA YADAV       40 1451 59 705 41 998 140 1149
9 1371764 RAHUL YADAV        32 1584 85 246 20 1582 137 1191
10 1439546 SOUMYA SHOBHANA    31 1591 53 862 40 1030 124 1332
11 1232665 JYOTI              54 1149 41 1191 26 1456 121 1370
12 1176720 SUSHANT DEV      60 1003 35 1358 24 1506 119 1396
13 1201269 ABHISHEKSHARMA   19 1680 68 495 28 1391 115 1440
14 1252658 PRIYANSHI          32 1584 25 1558 39 1070 96 1577
15 1189642 KAIMAN YADAV     43 1410 27 1520 22 1552 92 1600
16 1181297 VANSH MISHRA       27 1628 46 1059 13 1664 86 1630
17 1194561 SUMIT SINGH        29 1611 42 1168 13 1664 84 1638
18 1179293 SAMRIDHI SHARMA    34 1562 34 1384 14 1659 82 1644
19 1230377 RISHABH            23 1663 52 894 4 1703 79 1656
20 1389924 RAHUL VYAS         18 1683 35 1358 20 1582 73 1671
21 1445644 NIDHI MISHRA       14 1689 14 1685 39 1070 67 1681