PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST ON 24.12.2017 RESULT (ATTENDED : 1592)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST  ON 24.12.2017 RESULT (ATTENDED : 1592)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (168) M-RANK PHY   (168) P-RANK CHE    (168) C-RANK TOT (504) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA                 122 3 120 4 96 64 338 2
2 1188390 ARUL KUMAR                   70 171 60 240 54 589 184 253
3 1202859 SANCHIT TRIVEDI              48 682 58 263 76 211 182 262
4 1190006 SHRESHTH                     28 1352 82 81 54 589 164 366
5 1189124 SOURADIP MANDAL              88 27 32 1029 42 904 162 392
6 1187106 KUNAL GUPTA                  52 564 44 580 62 415 158 421
7 1184005 KUNAL MAMGAIN                52 564 50 428 42 904 144 574
8 1229793 ACHAL KUMAR JHA       42 883 54 350 42 904 138 658
9 1186804 SANSKAR SOGANI               58 401 48 475 26 1304 132 740
10 1189642 KAIMAN YADAV                 38 1033 54 350 40 952 132 740
11 1344763 SAKSHAM SONI          54 501 42 655 32 1175 128 796
12 1189095 DEBRAJ GHOSH                 52 564 42 655 32 1175 126 825
13 1201269 ABHISHEKSHARMA               12 1584 54 350 56 538 122 882
14 1177279 ASHISH KUMAR JHA             38 1033 56 304 22 1372 116 971
15 1189962 SARTHAK DIMRI                36 1096 50 428 28 1273 114 989
16 1439650 ABHISHEK KUMAR        42 883 36 870 30 1221 108 1074
17 1204605 RAGHAV GARG                  58 401 18 1469 26 1304 102 1161
18 1290103 ASHISH VERMA                 10 1589 58 263 34 1114 102 1161
19 1439546 SOUMYA SHOBHANA       18 1535 26 1252 54 589 98 1223
20 1371764 RAHUL YADAV           30 1289 54 350 14 1498 98 1223
21 1190504 AKHIL JAIN            22 1477 58 263 16 1464 96 1243
22 1241264 GARVIT GALGAT                30 1289 44 580 16 1464 90 1316
23 1184099 RITIKA SHARMA                18 1535 34 956 36 1063 88 1340
24 1439593 JYOTIRADITYA          24 1440 46 519 12 1520 82 1388
25 1432632 KAPIL DEV SHARMA      22 1477 48 475 8 1548 78 1429
26 1176720 SUSHANT DEV                  46 759 8 1570 24 1333 78 1429
27 1442266 ARJUN LAKHERA         18 1535 44 580 12 1520 74 1454
28 1196133 NAVDEEP CHAWLA               32 1234 16 1507 26 1304 74 1454
29 1179293 SAMRIDHI SHARMA       18 1535 22 1375 22 1372 62 1519
30 1252655 ATUL ANAND JEE        26 1400 26 1252 8 1548 60 1527
31 1181438 ADARSH JOSHY                 18 1535 24 1314 12 1520 54 1542
32 1300170 V KRISHNA CHARTANYA 22 1477 24 1314 2 1575 48 1559
33 1181286 NEHA YADAV                   14 1573 2 1585 22 1372 38 1578
34 1252658 PRIYANSHI             14 1573 18 1469 -18 1592 14 1589