PASS NEET (NEET MODEL) ON 11.12.2017 RESULT (ATTENDED :209)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 11.12.2017 RESULT  (ATTENDED :209)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1445423 ANUSHREE SHARMA           138 13 163 1 156 4 116 4 573 3
2 1440420 NIKITA B SONAWANE         126 37 146 11 145 15 112 7 529 8
3 1438614 AKSHARA V.R               152 6 139 21 147 11 88 28 526 9
4 1408820 KOMAL SHORAIN             116 59 131 33 150 10 98 14 495 14
5 1438343 BHARTI TANWAR             127 35 126 48 146 12 88 28 487 16
6 1439315 SAURAV SINGH KHATI        134 24 119 60 105 43 116 4 474 19
7 1446192 RACHNA                    132 28 123 55 102 48 93 18 450 25
8 1448236 ANAND BOUDH               144 9 136 27 59 109 90 20 429 34
9 1441030 MUSKAM AGGARWAL           120 47 91 133 111 34 98 14 420 38
10 1433549 HEMANT DAYMA              138 13 100 110 109 37 63 56 410 42
11 1446241 SRISHTI MEENA             131 30 100 110 116 30 57 70 404 47
12 1446749 VIVEK SHARMA              134 24 86 146 120 28 54 78 394 50
13 1448876 VISHAKHA TEOTIA           120 47 100 110 103 44 68 52 391 52
14 1443474 KESHAV                    140 11 110 80 85 70 45 104 380 58
15 1439804 AYUSH SINGH               109 70 95 121 86 66 89 22 379 59
16 1439585 ANUJA                     115 62 95 121 107 39 56 72 373 62
17 1447984 ANIL KUMAR                101 82 130 37 94 55 46 103 371 63
18 1439578 PRIYANKA SAINI            115 62 106 92 85 70 46 103 352 69
19 1447807 AYUSH KATARIA             117 56 63 187 83 73 88 28 351 70
20 1435993 HARSH JOON                106 76 63 187 80 78 88 28 337 79
21 1420117 PRATIKSHA DUBEY           126 37 93 128 48 126 47 95 314 89
22 1441412 B.ANIL KUMAR              96 88 111 79 22 182 69 51 298 95
23 1432371 NAMITA KUMARI             91 96 81 159 67 93 54 78 293 98
24 1447354 ANKITA RAI                90 99 86 146 66 98 44 107 286 106
25 1448717 RASHIKA                   71 132 83 155 51 123 75 38 280 112
26 1448739 ABHISHEK KUMAR SINGH      77 121 114 74 46 129 4 202 241 138
27 1444648 AMIT KUMAR                102 81 84 153 11 198 36 119 233 139
28 1449236 ISHA SAINI                89 102 94 126 13 197 34 125 230 142
29 1448350 SAKSHI RAI                57 153 58 192 23 181 59 63 197 159
30 1439541 PRIYA YADAV               61 148 63 187 13 197 37 115 174 173
31 1439583 SHAILY                    87 105 14 208 62 104 8 195 171 176
32 1440213 SIMRAN                    52 167 43 200 18 190 46 103 159 186
33 1442757 SAVITA                    30 195 66 179 6 202 12 186 114 205