(MAINS) XII PASS IIT TEST ON 09.12.2017 RESULT (ATTENDED :645)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XII PASS IIT TEST  ON 09.12.2017 RESULT  (ATTENDED :645)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1443975 SURYA VARDWAN                       61 213 47 135 67 3 175 56
2 1442266 ARJUN LAKHERA                       56 264 83 15 32 156 171 60
3 1439650 ABHISHEK KUMAR                      65 171 53 106 47 59 165 70
4 1432632 KAPIL DEV SHARMA                    98 24 41 178 16 320 155 93
5 1438972 SIDDHARTH                           74 112 52 113 18 295 144 119
6 1421371 SHIVAM BURNWAL                      64 184 35 235 35 134 134 147
7 1387384 KAPIL                               77 99 55 94 0 604 132 157
8 1439593 JYOTIRADITYA                        85 64 28 300 4 530 117 213
9 1434181 ABHISHEK JHA                        66 158 21 360 26 210 113 229
10 1412086 RUDRANSH PATHAK                     77 99 23 339 12 376 112 236
11 1441032 AMBREESH KUMAR RATHORE              18 570 60 70 28 192 106 255
12 1430591 MALKIT KUMAR                        57 254 22 350 26 210 105 262
13 1429130 ADITYA NATH THAKUR                  49 324 25 322 25 217 99 294
14 1428672 NIKHIL KUMAR                        38 429 49 128 7 484 94 321
15 1434163 SUMIT KUMAR R                       37 443 39 195 16 320 92 324
16 1420102 VAIBHAVI PATHAK                     40 407 23 339 27 200 90 329
17 1424956 SHUBHAM GUPTA                       54 281 27 311 6 503 87 348
18 1439567 SHALU RAWAT                         57 254 16 409 9 437 82 373
19 1439637 SUDHANSHU SINGH                     23 532 38 203 20 270 81 377
20 1438414 LAIK SINGH                          19 566 22 350 40 90 81 377
21 1420136 KARMBIR                             78 86 0 608 0 604 78 387
22 1433308 AMAN TIWARI                         56 264 15 419 4 530 75 404
23 1441031 CHIRAG JAIN                         75 110 0 608 0 604 75 404
24 1430603 SAMDARSHI KUMAR JHA                 72 123 1 585 0 604 73 422
25 1442255 HRIRHIK                             58 246 11 471 4 530 73 422
26 1398387 PUNEET KUMAR                        62 199 5 550 5 520 72 426
27 1439554 RAHUL GAUR                          67 150 0 608 0 604 67 448
28 1400774 JATIN SAINI                         51 305 28 300 -13 637 66 451
29 1440386 YASHASVI SINGH                      8 610 17 402 38 100 63 461
30 1409757 SAGAR KUMAR                         30 494 12 451 21 259 63 461
31 1413471 MEGHA SHARMA                        30 494 0 608 31 168 61 471
32 1438412 MANISH RAJ                          37 443 8 511 6 503 51 524
33 1436438 SOMAN YADAV                         45 366 0 608 0 604 45 538
34 1388905 KANHAIYA KUMAR                      5 616 39 195 -6 633 38 560
35 1439613 SUMIT KUMAR                         19 566 11 471 1 577 31 582
36 1439611 SAURABH PRATAP SINGH                6 614 8 511 10 420 24 606
37 1447505 SHUBHAM SINGH                       14 587 -2 621 11 403 23 610
38 1433322 PADMADHAR TIWARI                    13 592 4 562 0 604 17 619
39 1440771 ABHISHEK KUMAR                      10 605 -9 636 12 376 13 621
40 1416662 DEEPANKUR                           2 623 0 608 1 577 3 631