MAINS - XI IIT IC ON 11.12.2017 RESULT (ATTENDED : 427)

NARAYANA IIT/NEET ACADEMY - DWARKA - 12
MAINS - XI IIT IC  ON 11.12.2017 RESULT (ATTENDED : 427)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1435179 RISHABH DANGWAL 14 330 51 105 37 228 102 222
2 1420007 VISHAL CHAUDHARY 4 400 14 339 43 188 61 332
3 1379760 MEGHA MEHROTRA 13 336 14 339 29 298 56 352
4 1438261 SHIVAM JHA 38 163 -1 422 18 380 55 357
5 1354131 SAKSHI KUMARI 15 324 16 322 20 371 51 365
6 1335237 SHUBHAM KUMAR KAKTWAN 4 400 8 388 34 255 46 376
7 1430560 BHAVESH AWAL 15 324 1 414 23 348 39 386
8 1393661 SAHIL KUMAR 1 416 9 381 26 319 36 391
9 1379872 NIKHIL KUMAR SINGH 15 324 4 404 16 389 35 393
10 1332029 AMUSHYA SINHA 16 313 12 357 3 421 31 400
11 1347210 ANKIT DUBEY 1 416 4 404 25 329 30 404
12 1358331 SHUBH SHARMA 3 406 9 381 17 385 29 405
13 1370872 PRATEEK BHARDWAJ 18 298 3 409 5 418 26 412
14 1379504 SOURABH GODARA 0 417 -1 422 25 329 24 414
15 1191557 GULSHAN K JANGRA 1 416 6 395 4 420 11 424