MAINS - XI IIT IC ON 11.12.2017 RESULT (ATTENDED : 427)

NARAYANA IIT/NEET ACADEMY - DWARKA - 8
MAINS - XI IIT IC  ON 11.12.2017 RESULT (ATTENDED : 427)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1333811 DEV PARASHAR              62 47 62 63 85 11 209 24
2 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL     45 121 66 47 64 68 175 55
3 1389207 ADARSH KUMAR RAI          16 313 62 63 66 61 144 98
4 1338943 AMAN KUMAR                50 92 37 180 49 148 136 113
5 1397192 KUNAL RAI                 46 115 31 218 46 163 123 147
6 1346356 SHIVANGI SINGH            28 235 34 197 48 154 110 200
7 1381837 GUDDU KUMAR               40 149 32 216 32 274 104 216
8 1350306 AMIT KUMAR                43 131 29 230 29 298 101 227
9 1356451 DEVANSH SHARMA            45 121 11 371 43 188 99 235
10 1383018 MANSI GOSWAMI             21 281 18 313 59 90 98 236
11 1382259 MEET NAYAN                41 147 9 381 47 158 97 239
12 1369570 SAHIL YADAV               43 131 23 271 31 282 97 239
13 1352437 MAYANK RANJAN             20 288 20 294 53 122 93 252
14 1386207 SHIVANI                   21 281 11 371 58 94 90 261
15 1349661 SAKSHAM KAUSHIK           16 313 11 371 55 110 82 276
16 1356983 RANJIT KISHOR             6 380 18 313 57 98 81 279
17 1334377 KSHITIJ                   17 301 33 208 24 340 74 301
18 1378386 KARAN SHARMA              8 369 38 169 27 313 73 308
19 1333474 UTKARSH                   13 336 8 388 46 163 67 319
20 1382647 TUSHAR SOLANKI            15 324 15 330 37 228 67 319
21 1401563 SHRI HARSH VATSA          46 115 0 419 20 371 66 323
22 1388940 ABHISHEK KUMAR            4 400 25 255 26 319 55 357
23 1382525 KHUSHEE SAH               16 313 19 303 20 371 55 357
24 1353066 DAMINI RAJPUT             6 380 13 348 28 305 47 372
25 1435930 NAKUL GUPTA               2 410 14 339 30 290 46 376
26 1337796 AYUSH ADHIKARI            5 386 22 274 14 399 41 382
27 1374154 POOJA DHAMI               5 386 6 395 26 319 37 389
28 1383323 KRUTIVAS PRADHAN          6 380 5 400 21 361 32 398
29 1383074 SAHIL NEGI                5 386 12 357 10 408 27 409
30 1386108 DIVYANSH RASTOGI          7 373 -4 426 -3 426 0 427