MAINS - XI IIT IC ON 04.12.2017 RESULT (ATTENDED : 367)

NARAYANA IIT/NEET ACADEMY - DWARKA - 8
MAINS - XI IIT IC  ON 04.12.2017 RESULT (ATTENDED : 367)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1333811 DEV PARASHAR              43 107 93 17 80 13 216 21
2 1352437 MAYANK RANJAN             16 228 79 39 72 27 167 64
3 1397192 KUNAL RAI                 23 187 56 109 75 24 154 79
4 1346356 SHIVANGI SINGH            33 144 50 132 71 30 154 79
5 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL     21 194 61 95 58 76 140 100
6 1338943 AMAN KUMAR                2 324 68 71 61 63 131 121
7 1369570 SAHIL YADAV               84 11 22 275 19 292 125 134
8 1382647 TUSHAR SOLANKI            13 251 21 280 72 27 106 171
9 1349344 AVANTIKA ROY              1 332 49 140 56 79 106 171
10 1354799 RAMANAND KUMAR GIRI       0 345 5 340 85 8 90 201
11 1435930 NAKUL GUPTA               10 269 29 231 45 129 84 216
12 1356451 DEVANSH SHARMA            25 183 17 297 35 178 77 224
13 1378386 KARAN SHARMA              9 277 29 231 36 171 74 233
14 1383018 MANSI GOSWAMI             5 301 24 263 44 131 73 238
15 1356983 RANJIT KISHOR             19 208 4 343 47 123 70 245
16 1349661 SAKSHAM KAUSHIK           -2 357 21 280 51 100 70 245
17 1382259 MEET NAYAN                1 332 27 248 41 141 69 247
18 1350306 AMIT KUMAR                12 257 36 191 14 325 62 269
19 1337796 AYUSH ADHIKARI            7 291 33 209 20 285 60 279
20 1389207 ADARSH KUMAR RAI          3 316 2 352 53 88 58 287
21 1382525 KHUSHEE SAH               0 345 26 255 32 193 58 287
22 1386207 SHIVANI                   14 244 1 354 35 178 50 302
23 1386108 DIVYANSH RASTOGI          -6 366 26 255 24 254 44 317
24 1401563 SHRI HARSH VATSA          18 214 0 356 24 254 42 321
25 1383074 SAHIL NEGI                1 332 9 331 27 228 37 333
26 1334377 KSHITIJ                   0 345 12 317 25 244 37 333
27 1353066 DAMINI RAJPUT             0 345 8 334 28 219 36 334
28 1356442 MD.SAIFULLAH KAUSAR       2 324 18 293 12 334 32 339
29 1383323 KRUTIVAS PRADHAN          3 316 9 331 17 305 29 344
30 1382860 SHRIHARSH GAUTAM          7 291 -1 360 4 357 10 362
31 1374154 POOJA DHAMI               -3 362 -5 365 -4 365 -12 367