IX FOUNDATION - 24.12.2017 RESULT (ATTENDED :219)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX FOUNDATION  - 24.12.2017 RESULT  (ATTENDED :219)
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (32) RANK MATH (96) RANK BIO    (44) RANK PHY    (44) RANK CHE    (44) RANK TOT (260) T-RANK
1 1389267 YUG  SHARMA          32 16 86 22 27 20 44 14 39 41 228 4
2 1363492 AYUSHI NEHRA         28 23 64 100 44 2 36 65 39 41 211 12
3 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI 22 114 83 31 29 15 26 143 39 41 199 22
4 1331081 SAKSHAM MISHRA       22 114 50 139 18 67 39 43 39 41 168 77
5 1441230 ASHRITA SRIVALLI PAD 23 69 56 125 18 67 34 73 30 93 161 88
6 1338487 SHATAKSHI            22 114 51 136 21 47 21 170 39 41 154 100
7 1360601 PRANAV KUMAR MISHRA  22 114 55 129 14 103 34 73 19 163 144 123
8 1441027 RAHUL SHARMA           32 16 47 146 11 121 36 65 8 202 134 136
9 1366632 NEERAV ATRI          27 48 47 146 15 94 25 147 16 174 130 141
10 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH     18 135 36 163 14 103 34 73 24 136 126 147
11 1340065 ARNAV PANDEY           22 114 49 141 15 94 23 164 16 174 125 149
12 1395813 VATSAL  SINGH          12 190 31 168 14 103 39 43 19 163 115 155
13 1330983 PRAGATI CHAND          18 135 52 134 4 173 23 164 11 195 108 161
14 1445293 PRIYAVART KAUSHIK      19 117 46 148 11 121 19 178 13 187 108 161
15 1386179 PRATAKSHYA SHARMA    27 48 -1 211 21 47 19 178 17 170 83 179
16 1353007 TUSHAR SINGH           22 114 13 187 3 181 26 143 14 180 78 185
17 1361842 SRISHTI SHARMA         17 166 7 200 30 9 21 170 1 214 76 186
18 1341177 SHLOK PANDEY           13 180 32 167 8 136 14 202 6 209 73 189
19 1354811 SADHVI PANDEY          12 190 9 197 19 60 26 143 1 214 67 192
20 1338251 ASHISH JHA           17 166 -4 212 16 87 18 191 14 180 61 194
21 1338286 AKSHAT KANSAL          13 180 6 204 11 121 10 211 13 187 53 201
22 1380302 PRINCE KUMAR           18 135 11 192 4 173 14 202 6 209 53 201
23 1446921 PRAAVEER SINGH KALIYAR 22 114 6 204 -5 216 14 202 13 187 50 202
24 1344882 SAHIL SINGH          17 166 -7 215 5 168 17 195 15 175 47 204
25 1350551 AADITYA SINGH          7 204 19 180 3 181 18 191 -2 218 45 207
26 1377691 SWATI RAI              2 217 -9 217 5 168 12 207 12 188 22 216