IX FOUNDATION - 17.12.2017 RESULT (ATTENDED :290)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX FOUNDATION  - 17.12.2017 RESULT  (ATTENDED :290)
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (32) RANK MATH (96) RANK BIO    (44) RANK PHY    (44) RANK CHE    (44) RANK TOT (260) T-RANK
1 1389267 YUG  SHARMA                         24 56 96 62 39 4 44 33 39 16 242 5
2 1363492 AYUSHI NEHRA                        32 19 83 151 30 33 44 33 26 176 215 29
3 1336046 PRAKHAR GOHIL                       27 53 84 134 35 14 32 147 13 273 191 94
4 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                17 159 96 62 21 104 39 91 18 260 191 94
5 1338487 SHATAKSHI                           19 97 78 175 18 129 38 93 30 128 183 118
6 1441027 RAHUL SHARMA                        32 19 82 154 15 154 29 189 23 212 181 122
7 1331081 SAKSHAM MISHRA                      12 229 86 126 21 104 36 99 23 212 178 133
8 1372017 SIDDHANT MISHRA                     22 91 88 108 6 229 34 139 28 150 178 133
9 1356199 KARTIK RAI                          22 91 92 65 -4 283 30 170 33 63 173 145
10 1340065 ARNAV PANDEY                        17 159 88 108 4 245 31 165 33 63 173 145
11 1439601 NIKITA                              17 159 83 151 26 64 19 242 21 231 166 160
12 1446240 ANSHIKA SARKAR                      22 91 82 154 7 220 26 211 28 150 165 163
13 1380302 PRINCE KUMAR                        18 112 70 204 20 111 24 221 28 150 160 175
14 1395813 VATSAL  SINGH                       27 53 60 233 8 215 34 139 31 123 160 175
15 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH                  17 159 54 242 20 111 31 165 32 81 154 190
16 1445293 PRIYAVART KAUSHIK                   8 248 92 65 6 229 17 251 27 163 150 197
17 1366632 NEERAV ATRI                         17 159 57 238 1 261 32 147 32 81 139 217
18 1414199 DEV                                 17 159 57 238 1 261 36 99 27 163 138 219
19 1353007 TUSHAR SINGH                        12 229 78 175 1 261 11 278 36 43 138 219
20 1360601 PRANAV KUMAR MISHRA                 12 229 53 243 8 215 18 250 12 275 103 266
21 1350551 AADITYA SINGH                       12 229 48 255 6 229 11 278 23 212 100 268
22 1386179 PRATAKSHYA SHARMA                   2 285 26 277 21 104 25 215 10 283 84 274
23 1338251 ASHISH JHA                          7 266 21 280 -7 290 18 250 13 273 52 285
24 1344882 SAHIL SINGH                         17 159 -2 288 18 129 10 281 7 289 50 286
25 1446921 PRAAVEER SINGH KALIYAR              -8 291 34 273 -4 283 -7 291 23 212 38 287
26 1445477 DIVYANSHU CHAUBEY                   12 229 -7 290 -7 290 12 271 11 279 21 290