X FOUNDATION - 12.11.2017 RESULT (ATTENDED :360)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X FOUNDATION  - 12.11.2017 RESULT  (ATTENDED :360)
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (64) RANK MATH (192) RANK BIO    (88) RANK PHY    (88) RANK CHE    (88) RANK TOT (520) T-RANK
1 1249178 SHREYA                              49 14 187 1 55 35 62 74 73 2 426 1
2 1290413 VIDHISHA MISHRA                     49 14 155 32 47 61 73 27 47 61 371 13
3 1189660 NISHKARSH LUTHRA                    49 14 174 9 24 235 83 7 29 195 359 20
4 1230861 MAHIT GOVIL                         54 6 143 71 57 24 52 124 47 61 353 24
5 1210404 HARSH ALHAN                         34 89 151 44 40 103 65 57 52 32 342 30
6 1228669 HRITIK SHOKEEN                      24 187 151 44 52 44 70 37 42 92 339 34
7 1174490 ROYAL RAO                           44 29 139 86 32 162 61 79 38 120 314 63
8 1184049 PRADYUMNA OJHA                      18 232 131 106 48 57 40 188 60 18 297 84
9 1177650 KARAN KUMAR BHAGAT                  14 275 140 82 37 131 60 84 43 81 294 91
10 1182281 AYUSH SINGH                         29 135 123 127 20 264 62 74 54 27 288 98
11 1336057 ANJALI SINGH                        42 32 137 91 38 117 40 188 31 179 288 98
12 1341652 PALAK PRATEEK                       42 32 121 138 60 15 39 196 25 221 287 99
13 1206706 ANURAG TAKALKAR                     35 70 111 160 36 138 50 138 52 32 284 103
14 1219742 SAARTH KAUL                         18 232 104 186 21 252 68 43 57 22 268 130
15 1373857 VAIBHAV SINGH                       14 275 108 171 16 294 54 113 56 23 248 158
16 1367890 AYUSHI                              22 201 105 184 37 131 49 141 35 142 248 158
17 1376920 PRIYA AGRAWAL                       15 259 110 163 27 204 43 172 50 45 245 164
18 1227516 ADITYA RANJAN                       10 291 133 100 27 204 68 43 6 335 244 166
19 1387441 KRISHNAPAL 6 321 132 102 32 162 55 108 14 294 239 175
20 1194540 ANUSHKA ANAND                       31 103 107 173 24 235 55 108 19 253 236 182
21 1184933 JAHANVI TIWARI                      24 187 105 184 31 169 46 156 28 203 234 185
22 1230599 LAKSHYA VEDIK                       34 89 108 171 19 275 52 124 17 269 230 190
23 1343533 ABHAY TIWARI                        19 226 78 257 57 24 34 230 35 142 223 198
24 1340509 SHUBHAM AHLAWAT                     19 226 118 148 30 175 28 273 22 236 217 204
25 1376983 NIKHIL TIWARI                       24 187 122 133 20 264 32 244 18 258 216 205
26 1379110 PANKAJ PANDEY                       7 311 105 184 23 240 46 156 31 179 212 210
27 1340960 AVIRAL KAUSHAL                      9 297 58 291 37 131 43 172 63 11 210 213
28 1233964 YASH DAYAL                          4 335 70 277 43 80 64 64 24 228 205 217
29 1361857 SNIGDHA DUBEY                       17 241 96 215 27 204 33 232 31 179 204 220
30 1202878 RITIK SHARMA                        26 155 103 190 -2 355 41 181 32 164 200 225
31 1189463 SALONI REDDY                        16 251 84 244 25 224 18 313 51 38 194 232
32 1293071 ANURAG TRIPATHI                     28 139 89 230 15 300 24 294 37 132 193 235
33 1228671 VIPIN KHASPARIA                     3 339 78 257 27 204 55 108 27 211 190 240
34 1244876 SUDHANSHU SHAHI                     32 97 72 273 19 275 29 267 37 132 189 241
35 1442245 SIDDHARTH                           14 275 75 263 58 16 35 220 6 335 188 245
36 1212184 SHIVAM TRIPATHI                     7 311 72 273 46 63 44 166 13 297 182 249
37 1306890 SIDDHARTH PRAJAPATI                 33 91 87 235 14 310 26 281 20 245 180 253
38 1173686 JITANSHU YADAV                      14 275 72 273 14 310 39 196 31 179 170 264
39 1343862 UJJAWAL BHANDARI                    17 241 98 208 15 300 24 294 15 282 169 266
40 1186979 VAISHNAVI SENGAR                    9 297 53 298 24 235 40 188 39 111 165 274
41 1227900 ANANYA SINGH                        21 208 64 285 2 350 47 150 12 303 146 291
42 1224999 SAMARTH PAL ANTIL                   17 241 47 312 41 98 12 332 29 195 146 291
43 1237447 VIPUL GUPTA                         13 281 34 331 17 287 30 257 17 269 111 316
44 1376959 RITESH KUMAR                        6 321 43 318 19 275 26 281 9 321 103 321
45 1198866 SANSKAR SINGH                       14 275 26 338 14 310 25 285 6 335 85 334
46 1382046 ADYASHA PATNAIK                     30 114 13 353 6 340 14 325 14 294 77 340
47 1305011 YASH GHOSAL                         -1 354 12 354 14 310 29 267 23 232 77 340
48 1308892 NITISH KUMAR                        16 251 25 340 1 351 14 325 17 269 73 343
49 1227493 ROHIT YADAV                         9 297 25 340 7 335 11 338 14 294 66 347
50 1375683 ABHILESH KUMAR RAI                  -4 358 35 329 12 318 22 306 -13 360 52 349
51 1375995 SHUBHRA MISHRA                      7 311 14 352 11 324 11 338 -8 359 35 356