(RTS-1) XII IIT IC ON 20.11.2017 RESULT (ATTENDED :180)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(RTS-1) XII IIT IC ON 20.11.2017 RESULT  (ATTENDED :180)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1249657 LOKESH ROY                61 30 47 19 73 52 181 21
2 1212254 NISHANT RAJ               62 25 38 36 72 57 172 25
3 1196456 UJJAWAL PARASAR           61 30 31 47 70 67 162 35
4 1253595 RAHUL KUMAR               65 17 35 41 52 110 152 45
5 1236408 SAGAR SRIVASTAVA          45 60 9 131 98 11 152 45
6 1299404 ABHISHEK RAWAT            50 48 27 58 71 64 148 48
7 1233152 VIKASH KUMAR THAKUR       63 22 23 67 49 115 135 60
8 1234815 DEV RISHI                 48 53 13 111 73 52 134 62
9 1232655 AVINASH CHAUDHARY         43 64 7 144 83 30 133 64
10 1201275 PUSHKAR                   36 85 18 84 79 36 133 64
11 1303458 ABHINAV RAJ               57 37 38 36 37 132 132 65
12 1233250 NEHA ANNA                 41 72 31 47 48 116 120 82
13 1297185 SHIVANI JHA               37 81 26 62 55 102 118 85
14 1233954 SHASHANK KESARWANI        57 37 12 115 43 125 112 88
15 1309991 PULKIT SINGH SINGARIA     32 95 2 159 73 52 107 97
16 1229259 MOHIT                     49 50 19 80 36 135 104 99
17 1231823 ANURAG                    50 48 10 126 43 125 103 101
18 1243958 ANKHIL MANUKONDA          54 41 10 126 34 140 98 110
19 1382782 MANAV JAIN                19 127 7 144 58 95 84 127
20 1239608 SAURABH SINGH DHAMI       39 75 0 171 41 129 80 132
21 1305109 RADHESHYAM TIWARI         36 85 16 96 22 157 74 135
22 1218452 MANJEET SHARMA            7 155 8 137 55 102 70 138
23 1301137 RAVI PRAKASH SINGH        4 159 8 137 8 173 20 170
24 1246960 LUCKY KUMAR               0 174 -7 179 21 160 14 175