PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST ON 28.10.2017 RESULT (ATTENDED :2029)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 28.10.2017 RESULT  (ATTENDED :2029)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA        99 33 107 4 79 8 285 2
2 1178333 AMISH MITTAL        51 667 75 113 38 620 164 268
3 1344763 SAKSHAM SONI           85 104 46 522 27 1112 158 305
4 1009312 PANKIL KALRA        39 1021 73 128 37 661 149 385
5 1202859 SANCHIT TRIVEDI     35 1144 77 94 37 661 149 385
6 1190504 AKHIL JAIN             38 1055 52 395 34 785 124 648
7 1187106 KUNAL GUPTA         73 234 23 1315 25 1208 121 683
8 1248413 ANUSH AGGARWAL         39 1021 51 412 28 1081 118 722
9 1189124 SOURADIP MANDAL     39 1021 30 1029 49 302 118 722
10 1189530 HARDIK SINGH           32 1250 54 354 28 1081 114 789
11 1189962 SARTHAK DIMRI       32 1250 46 522 31 930 109 864
12 1387434 RAMPAL 4 1994 84 56 9 1830 97 1047
13 1201269 ABHISHEKSHARMA      3 2005 61 247 32 891 96 1056
14 1189642 KAIMAN YADAV        11 1867 40 694 35 740 86 1209
15 1179293 SAMRIDHI SHARMA        45 852 19 1464 20 1402 84 1250
16 1305902 TUSHAR THAKUR          35 1144 37 784 11 1755 83 1264
17 1186737 AYUSH YADAV            30 1333 28 1108 23 1282 81 1301
18 1439546 SOUMYA SHOBHANA        14 1799 29 1061 34 785 77 1367
19 1445644 NIDHI MISHRA           10 1889 30 1029 34 785 74 1413
20 1174589 SOUMIK LAIK            32 1250 23 1315 15 1599 70 1484
21 1389924 RAHUL VYAS             31 1291 18 1498 20 1402 69 1502
22 1194561 SUMIT SINGH            27 1439 11 1749 29 1023 67 1541
23 1181711 ANKUSH KHANNA          37 1078 6 1889 22 1332 65 1571
24 1176720 SUSHANT DEV         29 1367 19 1464 7 1896 55 1709
25 1445839 MANSI SINGH            3 2005 19 1464 23 1282 45 1814
26 1255101 AMRITESH ALOK          23 1553 2 1987 9 1830 34 1919
27 1230377 RISHABH                21 1617 4 1949 8 1863 33 1928
28 1241264 GARVIT GALGAT       6 1957 13 1683 11 1755 30 1953
29 1196521 SANKALP GAUR           5 1968 8 1842 1 2002 14 2016