PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST ON 19.11.2017 RESULT (ATTENDED : 1687)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST  ON 19.11.2017 RESULT (ATTENDED : 1687)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA       67 5 85 20 65 85 217 9
2 1190504 AKHIL JAIN              35 311 83 27 37 561 155 150
3 1344763 SAKSHAM SONI            40 181 56 280 42 432 138 236
4 1189124 SOURADIP MANDAL    36 273 42 589 47 320 125 338
5 1189642 KAIMAN YADAV       24 855 42 589 51 243 117 425
6 1229793 ACHAL KUMAR JHA         27 690 45 510 41 454 113 480
7 1189530 HARDIK SINGH            26 745 50 400 28 969 104 590
8 1202859 SANCHIT TRIVEDI    29 557 46 488 29 928 104 590
9 1188409 AASTHA LUTHRA      31 455 35 785 36 604 102 613
10 1187106 KUNAL GUPTA        27 690 40 642 35 650 102 613
11 1439546 SOUMYA SHOBHANA         21 1046 40 642 32 782 93 759
12 1241264 GARVIT GALGAT      33 375 36 762 21 1256 90 811
13 1189962 SARTHAK DIMRI      24 855 42 589 15 1475 81 970
14 1445839 MANSI SINGH             21 1046 26 1091 32 782 79 999
15 1181286 NEHA YADAV         24 855 37 727 16 1442 77 1048
16 1387434 RAMPAL 16 1326 46 488 10 1603 72 1133
17 1179293 SAMRIDHI SHARMA         19 1157 16 1393 35 650 70 1162
18 1232665 JYOTI                   19 1157 32 887 16 1442 67 1211
19 1371764 RAHUL YADAV             25 804 24 1157 13 1540 62 1303
20 1389924 RAHUL VYAS              17 1278 4 1645 25 1094 46 1491
21 1230377 RISHABH                 12 1520 9 1556 19 1338 40 1561
22 1194561 SUMIT SINGH             7 1657 6 1618 20 1298 33 1616
23 1189749 ANMOL CHHETRI           11 1549 7 1603 13 1540 31 1627