PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST ON 18.11.2017 RESULT (ATTENDED : 2096)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST  ON 18.11.2017 RESULT (ATTENDED : 2096)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (168) M-RANK PHY   (168) P-RANK CHE    (168) C-RANK TOT (504) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA     98 12 110 12 58 93 266 8
2 1344763 SAKSHAM SONI             84 50 72 244 28 747 184 131
3 1189642 KAIMAN YADAV     28 1160 48 927 36 449 112 776
4 1189124 SOURADIP MANDAL  64 191 34 1672 10 1736 108 838
5 1229793 ACHAL KUMAR JHA          24 1324 64 366 18 1276 106 873
6 1190504 AKHIL JAIN               12 1835 72 244 20 1160 104 914
7 1189530 HARDIK SINGH             30 1067 50 838 22 1046 102 961
8 1189962 SARTHAK DIMRI    36 834 56 606 10 1736 102 961
9 1187106 KUNAL GUPTA      22 1420 60 469 18 1276 100 993
10 1189095 DEBRAJ GHOSH     20 1515 56 606 24 940 100 993
11 1174589 SOUMIK LAIK              32 979 54 671 8 1837 94 1118
12 1201269 ABHISHEKSHARMA   6 2017 72 244 14 1507 92 1164
13 1445644 NIDHI MISHRA             28 1160 28 1970 32 574 88 1242
14 1188409 AASTHA LUTHRA    32 979 32 1795 20 1160 84 1337
15 1241264 GARVIT GALGAT    18 1591 50 838 14 1507 82 1388
16 1181711 ANKUSH KHANNA            32 979 30 1891 18 1276 80 1429
17 1387434 RAMPAL 12 1835 56 606 8 1837 76 1517
18 1445839 MANSI SINGH              10 1907 32 1795 34 508 76 1517
19 1179293 SAMRIDHI SHARMA          16 1695 38 1431 12 1635 66 1722
20 1181297 VANSH MISHRA             16 1695 46 1012 2 1983 64 1763
21 1181286 NEHA YADAV       16 1695 48 927 0 2008 64 1763
22 1181404 NIKHIL KIRAR             28 1160 30 1891 2 1983 60 1830
23 1371764 RAHUL YADAV              6 2017 24 2042 28 747 58 1855
24 1196521 SANKALP GAUR             10 1907 36 1555 12 1635 58 1855
25 1439546 SOUMYA SHOBHANA          4 2057 38 1431 8 1837 50 1955
26 1389924 RAHUL VYAS               8 1980 26 2010 14 1507 48 1984
27 1232665 JYOTI                    4 2057 32 1795 8 1837 44 2016
28 1230377 RISHABH                  4 2057 32 1795 6 1888 42 2036
29 1194561 SUMIT SINGH              -2 2085 10 2095 -10 2090 -2 2096