PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST ON 11.11.2017 RESULT (ATTENDED : 1171)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST  ON 11.11.2017 RESULT (ATTENDED : 1171)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (160) M-RANK PHY   (160) P-RANK CHE    (160) C-RANK TOT (480) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA     114 1 92 90 117 12 323 4
2 1344763 SAKSHAM SONI         83 40 75 239 48 1044 206 226
3 1189095 DEBRAJ GHOSH     33 1372 76 226 87 154 196 302
4 1190504 AKHIL JAIN           48 688 67 377 72 373 187 380
5 1189124 SOURADIP MANDAL  44 854 45 1221 74 337 163 683
6 1189642 KAIMAN YADAV     26 1603 59 627 66 500 151 858
7 1439546 SOUMYA SHOBHANA      27 1578 55 794 67 475 149 899
8 1201269 ABHISHEKSHARMA   23 1673 66 400 53 890 142 1006
9 1189530 HARDIK SINGH         33 1372 49 1042 56 788 138 1073
10 1229793 ACHAL KUMAR JHA      35 1273 61 558 39 1308 135 1137
11 1178333 AMISH MITTAL     24 1653 47 1120 63 575 134 1157
12 1241264 GARVIT GALGAT    51 579 44 1257 37 1353 132 1187
13 1187106 KUNAL GUPTA      34 1327 36 1541 62 598 132 1187
14 1176720 SUSHANT DEV      46 760 39 1445 47 1068 132 1187
15 1189962 SARTHAK DIMRI    31 1446 53 876 45 1137 129 1230
16 1445644 NIDHI MISHRA         45 811 38 1475 42 1233 125 1286
17 1371764 RAHUL YADAV          31 1446 58 670 32 1451 121 1339
18 1230377 RISHABH              27 1578 56 754 36 1374 119 1369
19 1179293 SAMRIDHI SHARMA      31 1446 55 794 25 1563 111 1460
20 1194561 SUMIT SINGH          37 1203 52 913 14 1676 103 1537
21 1389924 RAHUL VYAS           29 1523 42 1337 13 1680 84 1656
22 1174589 SOUMIK LAIK          22 1683 29 1663 27 1539 78 1674
23 1196521 SANKALP GAUR         23 1673 34 1598 15 1668 72 1690
24 1181404 NIKHIL KIRAR         23 1673 21 1704 16 1662 60 1705
25 1181711 ANKUSH KHANNA        14 1711 19 1709 17 1650 50 1708
26 1433264 SHUBHAM SINGH    19 1703 25 1691 4 1709 48 1711