PASS NEET (NEET MODEL) ON 20.11.2017 RESULT (ATTENDED :227)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 20.11.2017 RESULT  (ATTENDED :227)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1445423 ANUSHREE SHARMA           133 15 151 8 131 9 156 1 571 3
2 1438614 AKSHARA V.R               121 33 150 10 114 19 148 3 533 5
3 1438343 BHARTI TANWAR             135 14 105 83 115 18 140 7 495 16
4 1439315 SAURAV SINGH KHATI        136 10 133 25 80 50 133 16 482 18
5 1408820 KOMAL SHORAIN             117 42 123 43 81 48 116 26 437 33
6 1440420 NIKITA B SONAWANE         110 52 125 40 73 60 108 34 416 40
7 1431448 VIDISHA SHARMA            104 65 89 115 84 46 121 23 398 44
8 1443474 KESHAV                    125 26 102 89 73 60 66 84 366 55
9 1445770 PRIYANSHA TIWARI          101 71 88 123 72 64 98 43 359 57
10 1447354 ANKITA RAI                95 83 118 57 53 98 92 49 358 59
11 1407942 SANGEETA KUMARI           105 63 90 113 69 68 94 45 358 59
12 1447984 ANIL KUMAR                84 109 122 46 73 60 74 73 353 63
13 1447498 SOMYA JEET                106 58 113 65 49 114 71 79 339 71
14 1448717 RASHIKA                   112 46 70 164 76 56 72 77 330 78
15 1449236 ISHA SAINI                86 104 119 54 28 165 91 51 324 80
16 1420117 PRATIKSHA DUBEY           125 26 96 102 24 173 78 69 323 81
17 1446241 SRISHTI MEENA             95 83 88 123 50 111 74 73 307 87
18 1446749 VIVEK SHARMA              86 104 63 179 56 90 86 59 291 100
19 1433549 HEMANT DAYMA              97 78 79 143 50 111 60 99 286 106
20 1448876 VISHAKHA TEOTIA           81 112 94 104 50 111 60 99 285 107
21 1444648 AMIT KUMAR                59 167 63 179 47 118 110 32 279 112
22 1441030 MUSKAM AGGARWAL           76 128 74 152 55 94 63 92 268 117
23 1439804 AYUSH SINGH               91 92 67 168 49 114 59 105 266 119
24 1439583 SHAILY                    71 139 97 100 14 193 82 64 264 121
25 1444512 PRIYANKA                  65 156 116 62 35 143 46 141 262 122
26 1442757 SAVITA                    68 150 112 68 17 189 64 91 261 124
27 1439578 PRIYANKA SAINI            77 124 77 145 50 111 55 117 259 126
28 1435993 HARSH JOON                79 121 71 160 48 116 59 105 257 128
29 1439585 ANUJA                     74 132 71 160 50 111 59 105 254 130
30 1441412 B.ANIL KUMAR              88 98 76 148 22 179 65 87 251 133
31 1432371 NAMITA KUMARI             76 128 87 125 22 179 55 117 240 139
32 1447807 AYUSH KATARIA             79 121 55 186 41 133 57 112 232 145
33 1444365 ANAMIKA SHARMA            65 156 76 148 35 143 43 149 219 156
34 1439541 PRIYA YADAV               61 161 55 186 11 200 52 123 179 179
35 1448350 SAKSHI RAI                59 167 52 195 28 165 39 154 178 182
36 1440213 SIMRAN                    65 156 54 190 6 207 38 157 163 186
37 1448739 ABHISHEK KUMAR SINGH      27 210 85 129 13 195 15 201 140 196