PASS NEET (NEET MODEL) ON 13.11.2017 RESULT (ATTENDED :194)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 13.11.2017 RESULT  (ATTENDED :194)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1445423 ANUSHREE SHARMA           153 1 131 1 123 3 151 1 558 1
2 1438614 AKSHARA V.R               142 3 116 10 136 1 130 7 524 2
3 1439315 SAURAV SINGH KHATI        139 6 106 20 88 14 125 9 458 5
4 1408820 KOMAL SHORAIN             126 10 127 2 78 17 125 9 456 7
5 1438343 BHARTI TANWAR             108 28 121 6 122 5 104 20 455 8
6 1440420 NIKITA B SONAWANE         140 5 92 38 53 30 123 10 408 13
7 1431448 VIDISHA SHARMA            117 15 72 64 98 11 103 22 390 19
8 1445770 PRIYANSHA TIWARI          102 34 81 55 108 9 99 24 390 19
9 1448236 ANAND BOUDH               118 14 123 4 48 35 90 32 379 21
10 1448717 RASHIKA                   112 22 99 30 61 25 88 34 360 28
11 1447498 SOMYA JEET                90 52 113 13 77 18 79 37 359 29
12 1439585 ANUJA                     114 17 90 41 44 43 105 18 353 30
13 1407942 SANGEETA KUMARI           109 26 85 50 47 39 108 16 349 31
14 1447807 AYUSH KATARIA             118 14 77 59 33 55 94 29 322 34
15 1446749 VIVEK SHARMA              101 36 81 55 37 51 100 23 319 35
16 1446241 SRISHTI MEENA             99 41 100 28 33 55 81 36 313 38
17 1444648 AMIT KUMAR                84 60 58 78 41 45 112 14 295 41
18 1448876 VISHAKHA TEOTIA           99 41 87 46 31 58 77 38 294 43
19 1447047 SAWEZA HASHMI             92 49 92 38 39 48 71 42 294 43
20 1433549 HEMANT DAYMA              100 38 75 63 22 68 96 28 293 44
21 1447984 ANIL KUMAR                89 55 92 38 44 43 56 55 281 47
22 1447354 ANKITA RAI                73 68 102 26 47 39 52 63 274 48
23 1444365 ANAMIKA SHARMA            103 32 75 63 14 79 69 47 261 50
24 1432371 NAMITA KUMARI             104 30 69 68 42 44 44 68 259 52
25 1449236 ISHA SAINI                96 43 87 46 7 95 51 66 241 58
26 1441412 B.ANIL KUMAR              61 79 85 50 32 56 59 52 237 60
27 1444512 PRIYANKA                  85 58 70 66 8 93 68 48 231 65
28 1420117 PRATIKSHA DUBEY           95 45 80 57 28 62 20 91 223 67
29 1442757 SAVITA                    89 55 64 71 2 102 37 72 192 74
30 1439583 SHAILY                    46 91 35 94 19 70 72 41 172 77
31 1440213 SIMRAN                    60 81 58 78 10 87 22 88 150 83
32 1448350 SAKSHI RAI                55 84 54 80 26 65 13 98 148 85
33 1439541 PRIYA YADAV               65 77 0 104 17 74 43 69 125 90
34 1445135 APARNA SINGH              40 93 17 101 8 93 27 83 92 100
35 1439578 PRIYANKA SAINI            30 97 17 101 -1 104 32 79 78 101