PASS NEET (NEET MODEL) ON 06.11.2017 RESULT (ATTENDED :227)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 06.11.2017 RESULT  (ATTENDED :227)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1438614 AKSHARA V.R                149 11 157 19 146 9 151 11 603 5
2 1445423 ANUSHREE SHARMA            129 30 151 31 161 3 145 16 586 9
3 1439315 SAURAV SINGH KHATI         133 26 165 7 127 29 140 22 565 13
4 1408820 KOMAL SHORAIN              141 16 140 59 106 54 155 10 542 18
5 1448236 ANAND BOUDH                146 12 160 13 95 69 116 55 517 28
6 1446192 RACHNA                     115 49 147 39 111 45 111 66 484 40
7 1443474 KESHAV                     130 29 150 36 69 103 130 34 479 42
8 1446749 VIVEK SHARMA               100 87 126 88 109 49 127 38 462 53
9 1440420 NIKITA B SONAWANE          111 59 140 59 73 97 136 26 460 55
10 1431448 VIDISHA SHARMA             108 64 114 123 108 53 126 41 456 57
11 1433549 HEMANT DAYMA               106 72 100 162 124 31 114 60 444 65
12 1448876 VISHAKHA TEOTIA            114 52 105 148 108 53 109 68 436 68
13 1446241 SRISHTI MEENA              114 52 113 129 117 39 88 112 432 72
14 1407942 SANGEETA KUMARI            94 106 97 168 115 40 106 74 412 78
15 1447047 SAWEZA HASHMI              107 68 131 79 86 79 68 145 392 88
16 1445770 PRIYANSHA TIWARI           77 137 113 129 114 41 85 118 389 91
17 1448717 RASHIKA                    85 119 116 117 74 96 103 78 378 96
18 1420117 PRATIKSHA DUBEY            107 68 157 19 31 167 72 140 367 103
19 1445135 APARNA SINGH               100 87 86 183 82 88 90 108 358 110
20 1444365 ANAMIKA SHARMA             96 98 70 201 64 114 65 150 295 149
21 1441412 B.ANIL KUMAR               68 153 102 156 57 119 64 154 291 151
22 1447354 ANKITA RAI                 78 134 118 110 35 159 48 181 279 157
23 1447807 AYUSH KATARIA              51 180 86 183 81 89 60 162 278 159
24 1432371 NAMITA KUMARI              30 210 86 183 48 133 87 114 251 168
25 1444648 AMIT KUMAR                 75 142 74 196 33 163 64 154 246 170
26 1448350 SAKSHI RAI                 26 214 103 153 -1 225 55 168 183 204
27 1440213 SIMRAN                     33 207 85 185 5 210 35 204 158 211
28 1448739 ABHISHEK KUMAR SINGH       -1 225 104 151 14 193 21 221 138 216