(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST ON 28.10.2017 RESULT (ATTENDED :617)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST  ON 28.10.2017 RESULT  (ATTENDED :617)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1446952 KARTIKEY GOEL            63 147 67 121 101 9 231 62
2 1444134 ANURAG AZAD              44 281 98 15 70 203 212 91
3 1447421 NITISH                   69 116 38 305 78 138 185 158
4 1446158 NILAY PAL                40 315 58 171 66 240 164 211
5 1444960 SAVINAY KUMAR VARMA      27 419 68 114 67 222 162 218
6 1443456 PRAFFUL MALKOTI          46 263 43 267 66 240 155 240
7 1438326 SALONI                   41 304 44 261 70 203 155 240
8 1446052 YASH SHARMA              53 215 46 248 44 447 143 284
9 1446904 SUNIL                    13 531 85 53 45 431 143 284
10 1441459 SAKET SRIVASTAVA         48 252 45 253 50 393 143 284
11 1444811 PRIYA CHATURVEDI         25 437 65 135 49 406 139 297
12 1446935 VIVEK KUMAR RAI          31 388 39 298 66 240 136 306
13 1442907 ANKIT YADAV              33 366 33 340 66 240 132 324
14 1446236 VISHNU KUMAR SHARMA      31 388 29 374 68 212 128 338
15 1443937 SONAM KUMARI             66 130 11 517 50 393 127 341
16 1447285 NAWDEEP KUMAR            58 176 38 305 30 528 126 345
17 1441431 VIJAY YADAV              40 315 30 366 53 368 123 354
18 1446304 AAKASH PANDEY            45 271 40 289 36 490 121 363
19 1437240 AYUSH JHA                16 511 35 323 70 203 121 363
20 1447347 KAMAL SHOKEEN            43 294 9 536 63 275 115 391
21 1447172 ANURAG NAUGAIN           40 315 18 465 57 344 115 391
22 1447294 NISHANT PATHAK           45 271 24 417 35 499 104 426
23 1441456 SACHIN DHAMA             40 315 13 506 49 406 102 432
24 1447070 DEEKSHI SHARMA           56 188 17 475 28 538 101 436
25 1445412 AMAN CHAUDHARY           18 497 34 336 48 414 100 439
26 1446346 PRAKASH KUMAR DUBEY      32 373 20 448 45 431 97 453
27 1447680 VIPIN KUMAR              13 531 35 323 44 447 92 482
28 1440783 ANUBHAV MUDGAL           29 399 27 391 22 568 78 517
29 1444429 ANAND LAL DUBEY          35 355 9 536 30 528 74 528
30 1445775 VASU SHARMA              10 551 15 491 32 520 57 559
31 1439243 AWNEESH JHA              25 437 13 506 -1 616 37 587