(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST ON 25.11.2017 RESULT (ATTENDED :591)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST  ON 25.11.2017 RESULT  (ATTENDED :591)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1446904 SUNIL                 10 406 25 238 37 196 72 260
2 1441431 VIJAY YADAV           7 449 25 238 38 188 70 274
3 1443456 PRAFFUL MALKOTI       19 271 23 265 25 327 67 290
4 1447172 ANURAG NAUGAIN        0 546 29 197 36 205 65 303
5 1446236 VISHNU KUMAR SHARMA   29 153 13 406 13 466 55 355
6 1447421 NITISH                13 351 7 498 32 236 52 380
7 1445412 AMAN CHAUDHARY        2 513 20 305 25 327 47 409
8 1446158 NILAY PAL             20 252 0 567 24 342 44 431
9 1443937 SONAM KUMARI          8 432 8 474 27 298 43 434
10 1446052 YASH SHARMA           20 252 17 350 4 544 41 448
11 1444960 SAVINAY KUMAR VARMA   33 122 13 406 -7 590 39 458
12 1447070 DEEKSHI SHARMA        0 546 12 418 27 298 39 458
13 1444811 PRIYA CHATURVEDI      3 507 8 474 21 378 32 507
14 1447347 KAMAL SHOKEEN         25 189 0 567 7 521 32 507
15 1440368 BAJRANG BHUSHAN       23 207 10 448 -1 582 32 507
16 1445900 BHARAT GOMA           12 366 8 474 9 505 29 522
17 1445775 VASU SHARMA           7 449 5 519 9 505 21 546
18 1441456 SACHIN DHAMA          20 252 0 567 0 577 20 549