(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST ON 18.11.2017 RESULT (ATTENDED :658)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST  ON 18.11.2017 RESULT  (ATTENDED :658)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1443771 NAVPREETI KAUR         65 339 62 137 80 50 207 95
2 1447421 NITISH                 77 214 46 243 58 178 181 183
3 1446304 AAKASH PANDEY          77 214 48 229 56 192 181 183
4 1444134 ANURAG AZAD            62 364 64 128 53 228 179 192
5 1446952 KARTIKEY GOEL          71 273 34 355 54 214 159 261
6 1447347 KAMAL SHOKEEN          73 251 34 355 44 307 151 285
7 1446904 SUNIL                  76 222 46 243 25 504 147 307
8 1443456 PRAFFUL MALKOTI        56 410 49 222 40 344 145 318
9 1446052 YASH SHARMA            91 103 38 321 15 583 144 325
10 1447172 ANURAG NAUGAIN         72 263 41 291 25 504 138 349
11 1441431 VIJAY YADAV            48 486 34 355 54 214 136 361
12 1440368 BAJRANG BHUSHAN        49 479 34 355 51 244 134 374
13 1441456 SACHIN DHAMA           76 222 35 348 20 547 131 380
14 1448285 MD.SOHAIL              56 410 46 243 28 474 130 387
15 1446158 NILAY PAL              68 304 36 340 26 496 130 387
16 1447680 VIPIN KUMAR            72 263 19 477 32 425 123 419
17 1446236 VISHNU KUMAR SHARMA    45 517 29 398 46 293 120 433
18 1440641 VISHAL MISHRA          67 314 16 503 32 425 115 452
19 1444811 PRIYA CHATURVEDI       35 586 32 366 44 307 111 473
20 1446190 PRIYANKA               61 372 38 321 12 602 111 473
21 1442907 ANKIT YADAV            66 331 18 490 26 496 110 480
22 1446935 VIVEK KUMAR RAI        66 331 15 510 29 459 110 480
23 1445775 VASU SHARMA            36 579 23 456 50 254 109 485
24 1445412 AMAN CHAUDHARY         37 576 26 426 46 293 109 485
25 1447457 SHIVANI AGGARWAL       53 443 38 321 7 635 98 521
26 1443937 SONAM KUMARI           65 339 0 637 29 459 94 534
27 1444429 ANAND LAL DUBEY        58 399 -2 648 30 443 86 562
28 1447070 DEEKSHI SHARMA         44 528 30 388 11 613 85 565
29 1445900 BHARAT GOMA            47 497 12 535 11 613 70 597
30 1441026 SIDDHARTH ARORA        16 655 0 637 0 655 16 657