(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST ON 11.11.2017 RESULT (ATTENDED :614)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST  ON 11.11.2017 RESULT  (ATTENDED :614)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1443771 NAVPREETI KAUR         74 66 82 53 71 124 227 45
2 1446904 SUNIL                  86 31 31 388 60 224 177 119
3 1447347 KAMAL SHOKEEN          63 114 17 503 82 67 162 152
4 1441456 SACHIN DHAMA           49 212 66 112 43 416 158 171
5 1446952 KARTIKEY GOEL          44 255 52 190 49 354 145 241
6 1446052 YASH SHARMA            56 151 57 155 31 508 144 246
7 1443937 SONAM KUMARI           57 145 0 607 80 80 137 270
8 1443456 PRAFFUL MALKOTI        31 355 45 254 60 224 136 280
9 1440641 VISHAL MISHRA          29 378 51 200 54 299 134 288
10 1446236 VISHNU KUMAR SHARMA    24 428 56 162 49 354 129 318
11 1447421 NITISH                 56 151 25 448 47 373 128 321
12 1446158 NILAY PAL              39 291 32 377 51 332 122 351
13 1446935 VIVEK KUMAR RAI        32 351 34 362 55 284 121 358
14 1447457 SHIVANI AGGARWAL       42 271 33 372 40 444 115 380
15 1446304 AAKASH PANDEY          25 418 34 362 54 299 113 391
16 1447285 NAWDEEP KUMAR          32 351 28 421 49 354 109 407
17 1447172 ANURAG NAUGAIN         41 279 20 485 44 408 105 421
18 1440783 ANUBHAV MUDGAL         38 297 36 338 18 569 92 463
19 1444811 PRIYA CHATURVEDI       26 409 18 498 48 364 92 463
20 1445412 AMAN CHAUDHARY         33 344 11 550 46 387 90 478
21 1440368 BAJRANG BHUSHAN        34 333 7 578 46 387 87 486
22 1442696 SNEHA SINGH            11 545 16 516 59 235 86 489
23 1441431 VIJAY YADAV            28 390 7 578 46 387 81 498
24 1444182 GULAM HASAN WARSI      26 409 8 568 46 387 80 504
25 1442907 ANKIT YADAV            24 428 14 527 42 420 80 504
26 1445900 BHARAT GOMA            18 486 8 568 47 373 73 525
27 1445775 VASU SHARMA            12 535 7 578 35 489 54 577