(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST ON 04.11.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST  ON 04.11.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1444134 ANURAG AZAD                         108 2 62 63 38 358 208 34
2 1446904 SUNIL                               76 38 63 59 33 414 172 86
3 1446952 KARTIKEY GOEL                       80 29 63 59 25 506 168 94
4 1440641 VISHAL MISHRA                       72 48 52 137 35 390 159 115
5 1443771 NAVPREETI KAUR                      43 181 58 90 51 219 152 132
6 1446935 VIVEK KUMAR RAI                     73 43 54 122 25 506 152 132
7 1446236 VISHNU KUMAR SHARMA                 73 43 51 145 26 489 150 140
8 1444182 GULAM HASAN WARSI                   53 109 29 398 35 390 117 264
9 1445775 VASU SHARMA                         14 514 63 59 39 341 116 272
10 1447680 VIPIN KUMAR                         40 207 32 365 40 328 112 283
11 1440783 ANUBHAV MUDGAL                      28 330 48 180 28 469 104 324
12 1447421 NITISH                              39 222 19 514 45 281 103 333
13 1441456 SACHIN DHAMA                        51 121 16 542 33 414 100 359
14 1443456 PRAFFUL MALKOTI                     31 299 31 378 35 390 97 385
15 1448285 MD.SOHAIL                           42 191 31 378 23 532 96 394
16 1447347 KAMAL SHOKEEN                       52 116 12 575 32 424 96 394
17 1447457 SHIVANI AGGARWAL                    30 306 32 365 26 489 88 426
18 1444811 PRIYA CHATURVEDI                    13 520 34 336 39 341 86 439
19 1441431 VIJAY YADAV                         27 345 41 258 13 613 81 463
20 1446158 NILAY PAL                           37 239 19 514 24 518 80 475
21 1447172 ANURAG NAUGAIN                      40 207 33 348 7 639 80 475
22 1442696 SNEHA SINGH                         23 395 32 365 23 532 78 483
23 1446052 YASH SHARMA                         37 239 28 409 11 631 76 491
24 1445900 BHARAT GOMA                         21 422 35 318 17 595 73 498
25 1446304 AAKASH PANDEY                       43 181 5 633 18 584 66 530
26 1444429 ANAND LAL DUBEY                     31 299 15 557 20 564 66 530
27 1447070 DEEKSHI SHARMA                      32 288 8 626 25 506 65 537
28 1443937 SONAM KUMARI                        19 444 8 626 12 624 39 618
29 1439243 AWNEESH JHA                         1 631 9 597 13 613 23 641