(MAINS) - XI IIT REG ON 20.11.2017 RESULT (ATTENDED : 423)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS)  - XI IIT REG  ON 20.11.2017 RESULT  (ATTENDED : 423)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1398634 AMAN KUMAR SINGH         45 123 43 142 85 46 173 83
2 1440412 AKSHAY KUMAR             78 37 6 364 78 66 162 104
3 1393814 PRAKRITI KUMAR           41 134 14 320 106 7 161 105
4 1441029 ANUJ KUMAR               105 11 23 260 27 324 155 113
5 1433885 SHAGIL KHAN              37 159 40 161 67 115 144 132
6 1435962 SURAJ JHA                37 159 22 265 83 49 142 135
7 1420071 GAGAN KUMAR              44 126 43 142 51 203 138 143
8 1420590 ADITYA SINGH             36 172 17 302 85 46 138 143
9 1434839 SUCHITA SONAL            25 238 61 83 52 196 138 143
10 1433279 SAI SAMHITA CHANDU       21 267 63 75 49 212 133 153
11 1420111 AKANSHKA KUMARI          15 319 68 62 48 219 131 159
12 1408977 SHREYA                   23 255 40 161 64 130 127 168
13 1404115 SUBHRANEEL PAUL          20 273 43 142 62 137 125 171
14 1416716 MEDHANSH MISHRA          30 207 14 320 75 75 119 185
15 1439618 NIKHIL KUMAR             30 207 36 177 50 207 116 191
16 1411726 YOGDEV SAINI             27 218 0 410 81 54 108 209
17 1436742 DHAWAL BUDHIYA           41 134 14 320 52 196 107 210
18 1431685 ANXITA KUMARI            6 385 38 168 62 137 106 214
19 1395469 SHUBHRA SUMAN            49 106 10 347 45 235 104 222
20 1444208 AMAN KARUNIK             40 140 6 364 58 156 104 222
21 1432310 SIDHANT PRIYADARSHI      26 229 32 204 41 258 99 228
22 1431426 JYOTI                    30 207 27 232 38 276 95 242
23 1442414 SALIK AZIZ KHAN          27 218 27 232 39 273 93 247
24 1447735 GAURAV JOSHI             19 280 25 244 48 219 92 251
25 1388863 DASARY AKASH             17 300 23 260 51 203 91 255
26 1439922 BANDARU VINAY KUMAR      29 209 4 377 55 174 88 261
27 1391210 SHEJAL GUPTA             7 376 62 81 17 367 86 264
28 1426281 TANISHQ                  18 291 33 197 34 293 85 269
29 1435996 SAKSHI SINGH             30 207 15 314 40 266 85 269
30 1440767 MANISH KUMAR             23 255 8 355 53 192 84 276
31 1413794 DEEPANSHU                18 291 32 204 34 293 84 276
32 1438272 SHUBHAM                  6 385 29 220 48 219 83 278
33 1441424 KANISHK KUMAR            13 334 -7 419 71 92 77 293
34 1406495 ANJALI                   16 308 19 290 39 273 74 302
35 1408998 PRIYANSHU MANAS          45 123 -1 413 21 352 65 323
36 1391067 UJJWAL BALAJI            2 408 21 273 41 258 64 328
37 1374557 DISHITA KAUSHIK          16 308 22 265 16 375 54 355
38 1443958 ANURAG SHEKHAWAT         15 319 14 320 14 379 43 380
39 1436348 ANAS ZAFAR               11 352 1 397 29 310 41 388
40 1435644 HARSH SHARMA             18 291 2 392 8 401 28 406
41 1435895 SATYAM TOMAR             5 393 3 383 14 379 22 411
42 1432650 ROHAN PRIYADARSHAN       5 393 -11 423 23 342 17 416
43 1446344 HRITIK KUMAR PANDEY      -6 423 10 347 8 401 12 419