(MAIN) XII IIT IC ON 30.10.2017 RESULT (ATTENDED :596)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XII IIT IC ON 30.10.2017 RESULT  (ATTENDED :596)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1236408 SAGAR SRIVASTAVA             17 401 107 3 62 7 186 21
2 1377739 INDRAKANTA DANA              26 294 82 54 42 62 150 75
3 1302563 PARAS KUMAR MEENA            16 412 78 66 40 66 134 111
4 1311828 ROHIT ATRI                   40 158 53 201 33 104 126 132
5 1234815 DEV RISHI                    5 527 76 76 35 87 116 160
6 1309991 PULKIT SINGH SINGARIA        16 412 59 152 31 121 106 186
7 1299404 ABHISHEK RAWAT               28 274 52 210 21 228 101 208
8 1276343 BHUPENDER                    19 379 46 258 35 87 100 211
9 1232339 TUSHAR                       9 480 65 120 25 180 99 217
10 1228720 MILAN KUMAR                  22 341 49 230 24 195 95 237
11 1196456 UJJAWAL PARASAR              12 441 46 258 36 80 94 246
12 1288598 ASHU                         4 536 68 109 19 249 91 256
13 1243958 ANKHIL MANUKONDA             4 536 53 201 32 114 89 266
14 1253906 RAJ KAMAL                    18 391 57 169 13 328 88 271
15 1221979 PRIYANSH SINGH               15 421 70 104 3 470 88 271
16 1286625 AMAN YADAV                   20 367 33 359 32 114 85 285
17 1249657 LOKESH ROY                   16 412 70 104 -4 579 82 301
18 1382782 MANAV JAIN                   9 480 46 258 27 157 82 301
19 1433458 TEJESH SIGHADIA              0 568 46 258 35 87 81 306
20 1305109 RADHESHYAM TIWARI            7 504 44 282 28 146 79 321
21 1239608 SAURABH SINGH DHAMI          6 515 44 282 23 202 73 344
22 1235357 PRAGYAN SINGH                10 467 46 258 17 272 73 344
23 1194570 ASHISH SINGH                 13 434 39 309 21 228 73 344
24 1254570 ABHISHEK KUMAR YADAV         9 480 44 282 20 244 73 344
25 1190500 RAHUL JAIN                   15 421 37 329 20 244 72 348
26 1388376 SAHIL                        9 480 42 293 18 259 69 368
27 1176593 CHIRAG MAHAJAN               14 427 33 359 21 228 68 373
28 1292638 RAM BHARDWAJ                 10 467 35 342 21 228 66 384
29 1302638 SAURABH SWARAJ               4 536 25 417 33 104 62 404
30 1233954 SHASHANK KESARWANI           20 367 1 572 41 65 62 404
31 1211034 SHIVAM BHARDWAJ              7 504 37 329 17 272 61 411
32 1235562 VAIBHAV SHARMA               10 467 16 488 24 195 50 452
33 1252673 AAKRITI RAJ                  18 391 33 359 -3 573 48 460
34 1382235 MOHIT MISHRA                 -1 578 40 304 7 406 46 468
35 1196466 PRAJJWAL PARASAR             8 494 31 372 0 535 39 496
36 1197516 GULSHAN KUMAR                0 568 25 417 10 371 35 508
37 1196901 UNDRESH                      9 480 28 397 -2 563 35 508
38 1301137 RAVI PRAKASH SINGH           6 515 25 417 -1 549 30 527