IX FOUNDATION - 26.11.2017 RESULT (ATTENDED :339)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX FOUNDATION  - 26.11.2017 RESULT  (ATTENDED :339)
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (32) RANK MATH (96) RANK BIO    (44) RANK PHY    (44) RANK CHE    (44) RANK TOT (260) T-RANK
1 1363492 AYUSHI NEHRA            32 6 96 42 22 143 38 100 44 51 232 13
2 1344243  MANOJ KUMAR                  27 38 96 42 26 105 26 230 44 51 219 29
3 1389267 YUG  SHARMA             12 212 91 73 22 143 38 100 44 51 207 69
4 1349656  CHETAN SHARMA                22 81 81 142 34 18 26 230 44 51 207 69
5 1340065  ARNAV PANDEY                 15 158 79 148 24 125 39 92 44 51 201 94
6 1356199  KARTIK RAI                   10 240 86 108 30 41 44 54 29 213 199 99
7 1331081 SAKSHAM MISHRA          8 257 78 159 26 105 44 54 39 111 195 110
8 1439601 NIKITA                  12 212 80 146 21 180 39 92 39 111 191 123
9 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI    12 212 91 73 11 283 36 130 39 111 189 126
10 1338487 SHATAKSHI               11 233 92 46 21 180 30 193 34 161 188 130
11 1358265  NIKHIL KUMAR SINGH           20 87 63 240 19 194 22 254 44 51 168 177
12 1447175  JAYANT SAINI                 27 38 49 296 32 21 26 230 33 165 167 180
13 1377882  MEDHA VATSAL                 16 147 71 194 5 320 32 162 39 111 163 186
14 1445293  PRIYAVART KAUSHIK            12 212 66 225 16 241 35 133 34 161 163 186
15 1441230 ASHRITA SRIVALLI 16 147 66 225 27 75 18 277 29 213 156 208
16 1336046  PRAKHAR GOHIL                27 38 67 222 16 241 19 271 24 252 153 214
17 1330170  NEELESH PRATAP MISHRA        22 81 52 279 18 204 28 206 28 217 148 220
18 1330168  AADARSH PRATAP MISHRA        22 81 60 249 29 65 21 263 7 325 139 232
19 1340038  SHREYA GHOSH                 2 317 68 217 16 241 16 291 29 213 131 249
20 1445574  LAKSHAY SABHARWAL            7 283 46 305 17 213 30 193 30 189 130 251
21 1386179 PRATAKSHYA SHARMA       8 257 66 225 1 336 31 184 20 268 126 261
22 1436367  ANUSHA BADGUJAR              12 212 54 269 9 295 21 263 29 213 125 263
23 1330983  PRAGATI CHAND                2 317 61 245 24 125 5 334 31 181 123 265
24 1344882 SAHIL SINGH             12 212 56 265 10 288 30 193 11 310 119 271
25 1350551  AADITYA SINGH                12 212 45 307 21 180 16 291 24 252 118 277
26 1380302  PRINCE KUMAR                 7 283 50 291 8 303 26 230 26 234 117 281
27 1363082  PALAK KALRA                  12 212 40 312 16 241 20 268 29 213 117 281
28 1330978  ANUSHKA PANDEY               7 283 49 296 18 204 22 254 19 274 115 284
29 1447674  MIMANSAK KANT                16 147 20 330 8 303 34 147 36 117 114 286
30 1395552  YASH DHIMAN                  -3 336 61 245 16 241 5 334 34 161 113 288
31 1355803  HIYA JOSHI                   7 283 47 304 16 241 29 202 14 297 113 288
32 1361842  SRISHTI SHARMA               12 212 39 314 24 125 16 291 19 274 110 291
33 1360601 PRANAV KUMAR MISHRA     17 132 74 183 -2 340 19 271 1 334 109 293
34 1337885  PRAKRITI PANDITA             7 283 24 326 18 204 20 268 35 125 104 300
35 1367893  RIDHIMA SOLANKI              15 158 16 334 11 283 26 230 34 161 102 303
36 1414199 DEV                     22 81 69 204 1 336 9 319 -1 336 100 308
37 1366632 NEERAV ATRI             22 81 69 204 1 336 9 319 -1 336 100 308
38 1446240  ANSHIKA SARKAR               9 251 33 323 15 245 -1 340 44 51 100 308
39 1338251 ASHISH JHA              2 317 64 234 3 327 16 291 6 329 91 317
40 1330957  P.BHARAT NAG                 -1 330 14 336 29 65 16 291 26 234 84 324
41 1415014  RIPU THE AMAN                5 295 15 335 8 303 6 331 6 329 40 338
42 1405298  DEVRAJ                       -3 336 3 341 -3 341 11 314 -3 339 5 341