IX FOUNDATION - 19.11.2017 RESULT (ATTENDED :337)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX FOUNDATION  - 19.11.2017 RESULT  (ATTENDED :337)
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (32) RANK MATH (96) RANK BIO    (44) RANK PHY    (44) RANK CHE    (44) RANK TOT (260) T-RANK
1 1363492 AYUSHI NEHRA                        32 62 96 17 34 87 44 39 44 62 250 1
2 1345204 BHAVYA GOYAL                        32 62 86 67 29 150 36 102 44 62 227 37
3 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA                  32 62 76 134 29 150 39 63 44 62 220 54
4 1389267 YUG  SHARMA                         28 77 65 197 35 38 44 39 40 69 212 79
5 1375866 KHUSHANK GALGAT                     22 227 85 69 26 177 28 198 44 62 205 97
6 1331081 SAKSHAM MISHRA                      17 271 80 104 19 256 39 63 39 117 194 131
7 1340065 ARNAV PANDEY                        22 227 92 25 24 205 44 39 11 310 193 134
8 1374199 SANIA KATARIA                       23 168 62 214 21 240 44 39 40 69 190 141
9 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                22 227 62 214 29 150 31 166 39 117 183 160
10 1356199 KARTIK RAI                          27 151 68 182 21 240 39 63 26 220 181 170
11 1386688 UTKARSH SHUKLA                      23 168 65 197 21 240 27 209 35 134 171 190
12 1386179 PRATAKSHYA SHARMA                   22 227 60 221 23 212 34 124 26 220 165 203
13 1330957 P.BHARAT NAG                        22 227 54 247 22 225 30 172 29 195 157 222
14 1414199 DEV                                 22 227 63 209 14 283 22 276 35 134 156 224
15 1443930 PRATHAMESH NARAYAN 19 232 46 274 22 225 26 243 40 69 153 234
16 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH                  22 227 56 241 13 285 27 209 34 153 152 237
17 1325424 ROHAN SUTRADHAR                     12 309 70 172 18 265 26 243 26 220 152 237
18 1445293 PRIYAVART KAUSHIK                   22 227 60 221 30 119 13 321 22 245 147 248
19 1366632 NEERAV ATRI                         12 309 59 224 14 283 27 209 34 153 146 249
20 1441230 ASHRITA SRIVALLI 17 271 44 280 10 303 33 130 39 117 143 253
21 1338286 AKSHAT KANSAL                       14 277 62 214 20 244 33 130 9 315 138 256
22 1372017 SIDDHANT MISHRA                     17 271 57 236 11 299 31 166 19 269 135 259
23 1338487 SHATAKSHI                           19 232 58 231 9 310 27 209 20 264 133 261
24 1353007 TUSHAR SINGH                        22 227 54 247 24 205 26 243 6 328 132 262
25 1361842 SRISHTI SHARMA                      12 309 58 231 26 177 17 307 16 287 129 266
26 1407272 LAKSHAY YADAV                       22 227 40 296 18 265 26 243 20 264 126 270
27 1341177 SHLOK PANDEY                        17 271 44 280 23 212 17 307 25 226 126 270
28 1367893 RIDHIMA SOLANKI                     12 309 33 310 11 299 39 63 31 180 126 270
29 1441027 RAHUL SHARMA                        22 227 41 292 29 150 21 289 11 310 124 275
30 1447175 JAYANT SAINI                        12 309 40 296 34 87 28 198 8 322 122 278
31 1380302 PRINCE KUMAR                        23 168 34 307 22 225 20 291 22 245 121 281
32 1445574 LAKSHAY SABHARWAL                   18 241 42 288 17 271 17 307 16 287 110 293
33 1412172 PRATISHTHA SRIVASTAVA               13 283 37 302 11 299 23 268 25 226 109 294
34 1363082 PALAK KALRA                         8 314 31 313 19 256 31 166 17 275 106 298
35 1446921 PRAAVEER SINGH KALIYAR              27 151 41 292 0 333 12 322 26 220 106 298
36 1330983 PRAGATI CHAND                       23 168 41 292 22 225 6 332 13 304 105 300
37 1395861 ADITYA SHARMA                       16 274 23 327 11 299 26 243 27 202 103 302
38 1373381 KHUSI                               5 324 33 310 9 310 29 182 13 304 89 316
39 1344882 SAHIL SINGH                         23 168 13 335 8 319 13 321 8 322 65 332
40 1447674 MIMANSAK KANT                       4 327 23 327 8 319 25 246 5 329 65 332
41 1415014 RIPU THE AMAN                       13 283 13 335 8 319 14 318 13 304 61 334