(EAMCET) XII PASS IIT TEST ON 18.11.2017 RESULT (ATTENDED :602)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(EAMCET) XII PASS IIT TEST  ON 18.11.2017 RESULT  (ATTENDED :602)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (40) P-RANK CHE    (40) C-RANK TOT (160) T-RANK
1 1387384 KAPIL                     73 1 23 263 16 361 112 3
2 1428672 NIKHIL KUMAR              56 5 27 123 17 325 100 19
3 1439650 ABHISHEK KUMAR            49 30 23 263 17 325 89 73
4 1434163 SUMIT KUMAR R             46 46 26 157 15 399 87 87
5 1412086 RUDRANSH PATHAK           36 132 32 38 19 241 87 87
6 1438414 LAIK SINGH                39 93 19 366 23 128 81 138
7 1442255 HRIRHIK                   32 211 29 86 20 218 81 138
8 1430591 MALKIT KUMAR              41 78 21 312 18 280 80 149
9 1438972 SIDDHARTH                 31 231 29 86 18 280 78 163
10 1434181 ABHISHEK JHA              39 93 21 312 14 441 74 199
11 1424956 SHUBHAM GUPTA             28 282 27 123 18 280 73 214
12 1442266 ARJUN LAKHERA             40 86 14 496 18 280 72 225
13 1443975 SURYA VARDWAN             19 523 28 103 23 128 70 251
14 1429130 ADITYA NATH THAKUR        34 171 20 340 13 472 67 281
15 1439637 SUDHANSHU SINGH           26 332 24 214 15 399 65 314
16 1436429 SOMANSHU YADAV            29 261 21 312 15 399 65 314
17 1440771 ABHISHEK KUMAR            29 261 23 263 12 512 64 326
18 1432632 KAPIL DEV SHARMA          38 104 14 496 12 512 64 326
19 1420136 KARMBIR                   29 261 21 312 13 472 63 342
20 1421371 SHIVAM BURNWAL            24 398 23 263 16 361 63 342
21 1388905 KANHAIYA KUMAR            21 482 25 186 14 441 60 391
22 1441032 AMBREESH KUMAR RATHORE    15 570 26 157 17 325 58 418
23 1437674 APOORVA SINGH SOLANKI     26 332 19 366 13 472 58 418
24 1433308 AMAN TIWARI               19 523 24 214 15 399 58 418
25 1413471 MEGHA SHARMA              22 456 17 426 19 241 58 418
26 1420102 VAIBHAVI PATHAK           21 482 23 263 12 512 56 439
27 1447505 SHUBHAM SINGH             25 366 16 452 15 399 56 439
28 1439613 SUMIT KUMAR               21 482 17 426 17 325 55 450
29 1438595 SHUBHAM DOGRA             31 231 10 577 14 441 55 450
30 1432380 AMARJEET KUMAR            32 211 10 577 12 512 54 461
31 1439567 SHALU RAWAT               24 398 16 452 13 472 53 473
32 1440386 YASHASVI SINGH            22 456 14 496 13 472 49 513
33 1436438 SOMAN YADAV               19 523 10 577 16 361 45 544
34 1439554 RAHUL GAUR                23 428 5 598 16 361 44 555
35 1433322 PADMADHAR TIWARI          15 570 12 538 14 441 41 573
36 1416662 DEEPANKUR                 17 554 12 538 12 512 41 573
37 1391035 AYUSH AGARWALA            18 541 0 602 9 576 27 597