(EAMCET) XII PASS IIT TEST ON 04.11.2017 RESULT (ATTENDED :551)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(EAMCET) XII PASS IIT TEST  ON 04.11.2017 RESULT  (ATTENDED :551)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (40) P-RANK CHE    (40) C-RANK TOT (160) T-RANK
1 1439593 JYOTIRADITYA            57 87 30 53 24 342 111 83
2 1439650 ABHISHEK KUMAR          52 154 28 84 22 409 102 150
3 1442266 ARJUN LAKHERA           46 241 22 196 30 148 98 186
4 1424956 SHUBHAM GUPTA           53 140 23 179 21 443 97 191
5 1420102 VAIBHAVI PATHAK         48 213 15 369 31 121 94 218
6 1412086 RUDRANSH PATHAK         44 266 25 149 25 310 94 218
7 1438414 LAIK SINGH              41 317 16 342 32 87 89 263
8 1434181 ABHISHEK JHA            48 213 14 401 26 287 88 275
9 1430591 MALKIT KUMAR            35 418 30 53 23 379 88 275
10 1420136 KARMBIR                 52 154 17 317 19 486 88 275
11 1428672 NIKHIL KUMAR            36 407 23 179 27 241 86 298
12 1443975 SURYA VARDWAN           42 305 17 317 27 241 86 298
13 1387384 KAPIL                   31 470 30 53 23 379 84 319
14 1441032 AMBREESH KUMAR RATHORE  36 407 20 244 26 287 82 341
15 1421371 SHIVAM BURNWAL          46 241 15 369 21 443 82 341
16 1434163 SUMIT KUMAR R           40 338 18 295 21 443 79 367
17 1438412 MANISH RAJ              37 379 14 401 25 310 76 389
18 1429130 ADITYA NATH THAKUR      36 407 17 317 22 409 75 395
19 1439567 SHALU RAWAT             36 407 16 342 22 409 74 401
20 1400774 JATIN SAINI             34 428 25 149 14 539 73 410
21 1413471 MEGHA SHARMA            38 366 11 482 24 342 73 410
22 1442255 HRIRHIK                 32 456 18 295 18 499 68 442
23 1432632 KAPIL DEV SHARMA        18 559 30 53 20 464 68 442
24 1439613 SUMIT KUMAR             36 407 14 401 17 516 67 450
25 1447505 SHUBHAM SINGH           33 440 11 482 22 409 66 456
26 1436429 SOMANSHU YADAV          30 479 19 266 16 528 65 464
27 1409757 SAGAR KUMAR             39 352 9 532 17 516 65 464
28 1440771 ABHISHEK KUMAR          24 530 18 295 18 499 60 497
29 1439637 SUDHANSHU SINGH         28 493 18 295 14 539 60 497
30 1420108 VISHAL PATHAK           28 493 13 426 18 499 59 505
31 1388905 KANHAIYA KUMAR          33 440 8 543 17 516 58 509
32 1433308 AMAN TIWARI             27 507 12 454 16 528 55 523
33 1438595 SHUBHAM DOGRA           31 470 7 553 17 516 55 523
34 1437240 AYUSH JHA               33 440 7 553 13 547 53 530
35 1432380 AMARJEET KUMAR          33 440 10 506 10 558 53 530
36 1416662 DEEPANKUR               19 556 14 401 18 499 51 536
37 1439554 RAHUL GAUR              19 556 14 401 16 528 49 547
38 1436438 SOMAN YADAV             25 522 10 506 13 547 48 550
39 1433322 PADMADHAR TIWARI        24 530 6 561 16 528 46 557
40 1398387 PUNEET KUMAR            12 564 22 196 11 557 45 558
41 1391035 AYUSH AGARWALA          32 456 0 565 12 551 44 560