CPT-19 CLASS - VI 8-10-2017

CPT-19 CLASS - VI               8-10-2017
Sl.No ADMNO NAME MATH/40 BIO/13 PHY/13 CHE/13 TOT/79 AIR
      MARKS RANK MARKS RANK MARKS RANK MARKS RANK MARKS RANK
1 1330925 RAGHUNANDAN TALLURI 37 4 12 19 10 24 11 16 70 4
2 1361849 SWARNALI BHATTACHARJEE 31 14 13 1 13 1 11 16 68 5
3 1394575 SHRIYA BHAT 30 15 12 19 13 1 11 16 66 6
4 1328664 P.NISHANT 29 18 12 19 11 19 13 1 65 9
5 1445297 SWETABH ANAND 32 8 13 1 8 37 12 5 65 9
6 1373040 HARSH KUMAR JHA 30 15 12 19 13 1 9 42 64 13
7 1352751 SHAURYA BHANDARI 28 22 10 53 13 1 10 33 61 17
8 1375808 UJVAL SAI MUNAGALA 32 8 11 39 6 48 11 16 60 21
9 1355814 RAGHUWANSH JOSHI 34 6 12 19 3 59 11 16 60 21
10 1338250 MANIKESH RANJAN SINHA 28 22 12 19 8 37 10 33 58 27
11 1416634 KUNWAR SAMARTH BHATT 26 32 10 53 11 19 11 16 58 27
12 1339902 DHRUV SRIVASTAVA 22 43 11 39 10 24 10 33 53 40
13 1350941 YASH RAJ 20 49 11 39 5 52 11 16 47 49
14 1375626 RAHUL YADAV 20 49 8 61 8 37 9 42 45 52
15 1351771 KUSHAGRA SINHA 22 43 8 61 4 56 9 42 43 53
16 1324398 ANKUSH KUMAR 10 63 8 61 13 1 11 16 42 55
17 1447376 MAJID RASOOL 17 55 7 64 9 32 7 62 40 56