AITS - NEET ON 19.11.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY
AITS - NEET  ON 19.11.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT    (180) RANK ZOO     (180) RANK PHY    (180) RANK CHE          (180) RANK TOT (720) RANK
1 1456927 UMA RANJAN          126 303 92 302 21 1392 129 41 368 251
2 1456729 NAVEEN KUMAR        96 733 70 843 66 358 79 476 311 489
3 1456727 SOHAN BIDHAN        79 1015 76 648 67 337 76 502 298 535
4 1455114 SUBHRA SUPAKAR      104 591 84 512 48 547 47 924 283 613
5 1456933 AKANKSHA SENGAR     81 964 67 918 45 649 49 888 242 836
6 1455117 PANKAJ KUMAR SINGH  49 1722 91 334 37 859 57 756 234 889
7 1455110 RAUHSAN RANJAN      115 473 61 1043 14 1714 3 2247 193 1137
8 1456735 YOGESH YADAV        103 603 36 1776 -1 2389 44 1067 182 1248
9 1455137 KALPANA DEVI        67 1393 36 1771 0 2345 22 1724 125 1781
10 1455126 JYOTI RAJ           40 1932 79 610 4 2155 0 2414 123 1795
11 1455139 SANTOSHI MISHRA     25 2288 16 2270 5 2098 5 2197 51 2371