AITS - NEET ON 12.11.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA
AITS - NEET  ON 12.11.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT    (180) RANK ZOO     (180) RANK PHY    (180) RANK CHE          (180) RANK TOT (720) RANK
1 1222498 PIYUSH TYAGI                 81 61 116 27 137 4 136 4 470 7
2 1445423 ANUSHREE SHARMA              87 41 112 33 119 9 117 9 435 9
3 1438614 AKSHARA V.R                  119 9 117 23 84 37 72 93 392 23
4 1408820 KOMAL SHORAIN                97 28 109 45 58 82 107 16 371 27
5 1439315 SAURAV SINGH KHATI           71 80 115 30 93 30 86 58 365 30
6 1208624 SUPRABHA                     33 230 70 147 94 28 112 13 309 65
7 1330631 AYUSH KUMAR                  35 222 45 233 90 32 95 37 265 104
8 1237821 BITTU KUMAR                  0 343 0 351 112 15 97 29 209 144
9 1389607 HARSHAL PANCHAL              36 217 42 240 47 108 72 93 197 154
10 1185385 RAKSHA JOSHI                 65 106 62 178 5 304 49 154 181 175
11 1189402 ANJALI KUMARI                57 133 60 182 28 185 36 203 181 175
12 1183283 ABHISHEK AHLAWAT             0 343 0 351 67 63 87 56 154 205
13 1249942 NISHTHA DUBEY                15 316 35 271 32 162 52 142 134 233
14 1383824 ANKIT SINGH                  33 230 31 286 16 243 52 142 132 238
15 1304147 ANJALI KUMARI                22 283 43 237 22 210 45 172 132 238
16 1389193 D.C.SAI NIRMITH SEKHAR       25 266 55 196 3 315 46 166 129 242
17 1235387 RITIKA GUPTA                 22 283 3 345 29 179 72 93 126 246
18 1198417 ANANDITA SINHA               15 316 35 271 27 190 47 164 124 249
19 1190849 PRATEEK KUMAR                37 210 60 182 -2 339 19 284 114 255
20 1305379 MINZA AZIZ                   41 195 30 291 20 217 22 274 113 257
21 1253602 SAIFALI DHAYANI              25 266 8 339 30 174 39 194 102 276
22 1239609 ANSHALIKA VERMA              37 210 28 299 7 296 27 242 99 280
23 1236173 AKANKSHA YADAV               48 170 3 345 0 335 23 270 74 316
24 1190497 PARIDHI                      30 242 6 342 -8 349 17 291 45 336
25 1231015 DEEPSHIKHA VASHIST           4 336 8 339 0 335 9 320 21 347